Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Deficyt czy nadwyżka? - wyniki badania Barometr zawodów

Dodano: poniedziałek, 14 maja 2018

Deficyt czy nadwyżka? - wyniki badania Barometr zawodów

W Słupsku i powiecie słupskim, w porównaniu do prognozy z roku ubiegłego, nastąpił wzrost udziału zawodów deficytowych, kosztem zrównoważonych i nadwyżkowych. W prognozie na rok 2017 udział ten wyniósł 28,2%. Natomiast w prognozie na rok 2018 wzrósł on o 7,6 p.p. do poziomu 35,8%. Z kolei udział zawodów zrównoważonych zmalał o ponad 6 p.p.  Niewielki spadek odnotowano wśród zawodów nadwyżkowych – już w badaniu z 2016 roku (barometr na 2017) ich udział był bardzo mały i wynosił 6,1%. W badaniu  ubiegłorocznym spadł jeszcze o 1,3 p.p. i wynosi 4,8%.

 

 

 Kierowcy, kucharze i opiekunki - z nadwyżki do deficytu

Spośród 59 profesji zakwalifikowanych do deficytu, 3 znalazły się w nadwyżce w pierwszej edycji badania (prognoza na 2016). Szczególnie ciekawym zawodem w tej grupie są kierowcy samochodów osobowych, którzy oprócz Słupska i powiatu słupskiego w deficycie znaleźli się jeszcze tylko w jednym powiecie województwa pomorskiego. Obecny deficyt wynika z braku osób chętnych do pracy ze względu na niskie wynagrodzenia, wymaganą dyspozycyjność oraz nielimitowany czas pracy.

Nadwyżka kucharzy w prognozie na rok 2016 związana była z dużą liczbą osób bez doświadczenia lub z niewielkim doświadczeniem. Natomiast deficyt na rok 2018 wynika z warunków pracy, która jest sezonowa, zmianowa, występują problemy z dojazdem do pracy, ponadto wymagane są dyspozycyjność i doświadczenie.

Opiekunki dziecięce dwa lata temu w nadwyżce znalazły się w związku z napływem na rynek pracy absolwentów szkoły policealnej, którzy nie spełniali wysokich wymagań pracodawców. Obecnie deficyt związany jest z niskimi wynagrodzeniami, wymaganym doświadczeniem i dużą odpowiedzialnością.
 

Specjaliści ds. organizacji produkcji szczególnie poszukiwani

Specjaliści ds. organizacji produkcji w obecnej edycji badania w deficycie znaleźli się tylko w Słupsku i powiecie słupskim (brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem). W pozostałych powiatach województwa pomorskiego zakwalifikowani zostali do równowagi. Deficyt w tym zawodzie w Słupsku i powiecie słupskim diagnozowany był we wszystkich trzech edycjach.

W podobnej do opisywanej powyżej sytuacji znaleźli się operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (praca zmianowa, szkodliwe warunki pracy, niskie wynagrodzenia), agenci ubezpieczeniowi (wynagrodzenie prowizyjne, wymóg założenia działalności gospodarczej, dyspozycyjność, nielimitowany czas pracy) oraz monterzy maszyn i urządzeń (praca zmianowa, niskie wynagrodzenia).

Warto zwrócić także uwagę na trzy deficytowe zawody, szczególnie charakterystyczne dla tego obszaru. Pracownicy sprzedaży internetowej, oprócz Słupska i powiatu słupskiego, w województwie pomorskim w deficycie znaleźli się jeszcze tylko w jednym powiecie.  Wynika on z braku kandydatów o odpowiedniej umiejętności obsługi komputera. Logopedzi i audiofonolodzy do deficytu z powodu braku osób wykonujących ten zawód zaliczeni zostali jeszcze tylko w dwóch powiatach województwa pomorskiego, a kierownicy sprzedaży jeszcze w trzech (ze względu na niskie wynagrodzenia, nielimitowany czas pracy i wymaganą dyspozycyjność).

Technicy w nadwyżce

W ubiegłorocznym badaniu (prognoza na rok 2018) w nadwyżce znalazło się 8 zawodów, z których 6 pokrywa się z nadwyżką zdiagnozowaną w skali województwa. Wśród dwóch zawodów, które w powiecie słupskim i Słupku znalazły się w nadwyżce, na szczególną uwagę zasługują technicy mechanicy, którzy jeszcze w badaniu z 2016 r. (prognoza na rok 2017) znaleźli się w deficycie z powodu braku doświadczenia i chęci pracy u potencjalnych kandydatów. Natomiast zdiagnozowana nadwyżka w poprzednim badaniu związana była z dużą liczbą absolwentów lokalnych szkół, którzy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji i umiejętności.

Drugi zawód z tej kategorii to technicy budownictwa, którzy we wszystkich trzech edycjach badania znaleźli się w nadwyżce. Bezrobotni to absolwenci, którzy nie mają odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia.

"Barometr zawodów" jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2018 roku. Sytuacja w niektórych zawodach może ulec zmianie w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Wyniki badania z poszczególnych powiatów województwa pomorskiego:
Powiat wejherowski
Powiat sztumski
Powiat człuchowski
m.Gdynia i m.Sopot
Powiat kwidzyński

Powiat chojnicki
Powiat malborski
Powiat starogardzki
Powiat kościerski
Powiat kartuski
Powiat bytowski
Powiat pucki
Powiat tczewski
Powiat gdański i m. Gdańsk
Powiat nowodworski

 

Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym raportem Barometr zawodów 2018 podsumowującym badanie w województwie pomorskim.