Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Atlas na stulecie!

Dodano: piątek, 17 sierpnia 2018

Atlas na stulecie! W 2018 r. mija 100 lat od utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego. Z tej okazji Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował „Atlas statystyczny województwa pomorskiego”.
Publikacja zawiera mapy i wykresy statystyczne prezentujące dane z zakresu kapitału ludzkiego, jakości życia, gospodarki oraz środowiska.

Informacje zostały zaprezentowane w układzie gmin, a także powiatów i województw. Opracowanie zawiera również wybrane dane dla regionów NUTS 2 Unii Europejskiej. Aspekty społeczno-gospodarcze i środowiskowe ujęte w publikacji stanowią bardzo istotny element polityki spójności.
Podstawowy zakres informacji przedstawiono na mapach głównie dla 2016 r., a dla wybranych danych również w odniesieniu do 2000 lub 2010 r. W celu zobrazowania zmian oraz poszerzenia zakresu tematycznego o dodatkowe informacje, część zagadnień zaprezentowano na wykresach, przeważnie w retrospekcji od 2010 r.

 Atlas statystyczny województwa pomorskiego