Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Napływ cudzoziemców w związku z rozpoczęciem prac sezonowych

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 16 grudnia 2021

Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC) poinformował, że w I kw. 2021 r. liczba obcokrajowców z ważnym zezwoleniem na pobyt w Polsce wzrosła do poziomu 478,5 tys. osób. Jest to wynik o 4,6% wyższy w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Wzrost liczby zezwoleń na pobyt w Polsce odnotowano przede wszystkim za sprawą napływu obywateli Ukrainy (przyrost o 16,8 tys. osób), Białorusi ( o 1,8 tys. osób) i Gruzji (o 0,5 tys. osób).

W ogólnej liczbie osób posiadających zezwolenie na pobyt w naszym kraju dominują Ukraińcy (54,5% ogółu; 261 tys. osób); Białorusini (6,4% ogółu; 30,5 tys. osób); Niemcy (4,2% ogółu; 20,2 tys. osób); Rosjanie (2,7% ogółu; 12,9 tys. osób) oraz obywatele Wietnamu (2,3% ogółu; 10,8 tys. osób) i Indii (2,1% ogółu; 10,3 tys. osób).

Jeśli chodzi o charakterystykę dotyczącą dominującej grupy obcokrajowców, czyli obywateli Ukrainy, to UdSC w marcu 2021 r. opublikował informację, z której wynika, że najczęściej są to osoby młode w wieku poniżej 40 lat, emigrujące do Polski w związku z podjęciem zatrudnienia, przebywają w Polsce głównie krótkoterminowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wydanej wizy. Warto jednak podkreślić, że coraz więcej osób chce pozostać w Polsce na dłuższy okres, o czym świadczy wzrost liczby składanych wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt oraz cytowane powyżej dane potwierdzające wzrost liczby obywateli Ukrainy już posiadających takie dokumenty pobytowe. Z danych wynika, że ok. 80% obywateli Ukrainy posiada zezwolenie na pobyt czasowy, które może obowiązywać maksymalnie trzy lata. W zdecydowanej większości są one wydawane w związku z podejmowaniem pracy (ok. 73% spraw), ale również dotyczą pobytu w Polsce w związku z kwestiami rodzinnymi (ok. 12%) i edukacją (ok. 5%).

Jeśli chodzi generalnie o populację obcokrajowców przebywających na terenie Polski, to większość cudzoziemców posiada zezwolenie uprawniające do pobytu czasowego w wymiarze maksymalnym do 3 lat. W I kw. 2021 r. liczba cudzoziemców posiadających tego typu dokumenty wzrosła do poziomu 291 tys. osób (przyrost o 18,6 tys. osób). W grupie obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego odnotowano wzrost liczby osób z poziomu 81,6 tys. do 83,7 tys. (przyrost o 2,1 tys. osób).

Urząd do Spraw Cudzoziemców podkreśla, że dostrzegalna jest koncentracja obcokrajowców na terenie województw, w których dominują duże ośrodki miejskie zapewniające dobre warunki do podjęcia zatrudnienia i gwarantujące dostęp do znacznej liczby ofert pracy. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie (124,1 tys. osób); małopolskie (57,7 tys. osób); wielkopolskie (43,5 tys. osób) i dolnośląskie (39 tys. osób).

Warto zaznaczyć, że powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wydanej wizy. Nie obejmują również statystyk dotyczących liczby zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w Polsce. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju nadal obowiązują szczególne rozwiązania prawne dla cudzoziemców przebywających na terenie Polski. Przepisy umożliwiają legalne pozostanie obcokrajowcom, którzy chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić kraju w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Więcej szczegółowych informacji na temat cudzoziemców przebywających w Polsce znajdziesz na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz w artykule.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.