Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Monterzy podzespołów elektronicznych i kierowcy samochodów ciężarowych poszukiwani w powiecie kwidzyńskim

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 1 września 2021

Monterzy podzespołów elektronicznych i kierowcy samochodów ciężarowych  poszukiwani w powiecie kwidzyńskim

Od pierwszej edycji badania Barometr zawodów odsetek zawodów deficytowych w powiecie kwidzyńskim waha się w przedziale od 42% do 52%. Największy odsetek deficytów wystąpił w pierwszej edycji badania.

Eksperci prognozują, że w 2019 roku nastąpi spadek udziału zawodów deficytowych o 4 pkt. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, nadwyżki zmaleją o 9 pkt. proc., natomiast zawody zrównoważone wzrosną o 11 pkt. proc.

 

Wykres 1. Udział kategorii zawodów w poszczególnych edycjach badania dla powiatu kwidzyńskiego

wykres 1. Udział kategorii zawodów w poszczególnych edycjach badania dla powiatu kwidzyńskiego

Transkrypcja danych do wykresu 1. Udział kategorii zawodów w poszczególnych edycjach badania dla powiatu kwidzyńskiego (PDF; 552 KB)

W prognozie zapotrzebowania na zawody zarysowuje się pewna dysproporcja pomiędzy województwem pomorskim a powiatem kwidzyńskim. W skali województwa większość zawodów określono jako zrównoważone (65%), zaś w powiecie kwidzyńskim nieco ponad połowę (53%). W Pomorskiem 1/3 zawodów przypisano do deficytów, natomiast w powiecie kwidzyńskim 42%. Nadwyżki w skali regionu wystąpią dla 2% zawodów, a w powiecie kwidzyńskim dla 4%.

 

Największe zatrudnienie generują zakłady przemysłowe

Na kwidzyńskim rynku pracy dominuje przemysł elektroniczny. Największe zapotrzebowanie na pracowników wykazują fabryki, w których zatrudnienie jest stałe i w których nie ma nagłych, skokowych wzrostów potrzeb kadrowych.

Kluczowymi pracodawcami w powiecie kwidzyńskim, wskazanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, są:

  • LACROIX ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – produkcja elementów elektronicznych,
  • JABIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
  •  INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – produkcja papieru, tektury, celulozy i opakowań opartych na włóknach.

 

Zatrudnianie cudzoziemców

Fabryki z branży elektronicznej znajdujące się na terenie powiatu kwidzyńskiego bardzo często korzystają z możliwości zatrudniania cudzoziemców, najczęściej za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Pracodawcy z branży budowlanej w nieco mniejszym stopniu zatrudniają obcokrajowców, aczkolwiek odsetek obywateli innych narodowości pracujących w zawodach budowlanych również jest dość wysoki. Kwidzyńscy pracodawcy, by zniwelować luki kadrowe w swoich firmach, najczęściej zatrudniają obywateli Ukrainy. Niektóre fabryki dostosowały system pracy do obywateli Ukrainy, postanowiono wprowadzić 12-godzinny czas pracy zamiast dotychczas obowiązującego 8-godzinnego. Wydłużenie tego czasu wyraźnie zwiększyło efektywność pracy; szacuje się, że wzrosła ona o 30%.

Ciekawym zjawiskiem występującym w powiecie kwidzyńskim jest brak zatrudnienia obcokrajowców w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, w których to branżach wydawane są zezwolenia na pracę sezonową.

 

Instruktorzy nauki jazdy poszukiwani w powiecie kwidzyńskim

Prognoza zapotrzebowania rynku pracy na zawody w powiecie kwidzyńskim w 2019 roku przewiduje braki kadrowe w wielu branżach. Jedną z charakterystycznych dla tego regionu grup zawodów są instruktorzy nauki jazdy, którzy w poprzednich edycjach badania sklasyfikowani zostali do równowagi. Eksperci z Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie zawód ten określili obecnie jako deficytowy ze względu na trudności ze zdobyciem uprawnień instruktora nauki jazdy. Wielu kandydatów nie spełnia wymagań takich jak odpowiednia kondycja psychofizyczna czy określone predyspozycje, które ułatwiają wykonywanie tego zawodu określonego jako trudny i stresogenny. W pozostałych powiatach województwa pomorskiego nie pojawiają się problemy kadrowe w tym zawodzie, w związku z czym, w prognozie dla całego województwa instruktorzy nauki jazdy uplasowali się w grupie zawodów zrównoważonych.

Eksperci przewidują również deficyt pracowników poligraficznych w powiecie kwidzyńskim. Na lokalnym rynku pracy brakuje chętnych do wykonywania tego zawodu. Pracodawcy, aby uniknąć problemów kadrowych, korzystają z możliwości zatrudnienia cudzoziemców. Braki pracowników poligraficznych zauważalne są tylko w dwóch powiatach województwa pomorskiego, tj. w powiecie kwidzyńskim oraz puckim. W skali całego województwa pomorskiego zawód ten znalazł się w równowadze. Niedobór pracowników poligraficznych ukształtował się w 2019 roku, w poprzednich latach nie dostrzegano problemów z kadrą w tej grupie zawodów.

Warto jeszcze przedstawić sytuację zatrudnieniową w zawodzie agenta ubezpieczeniowego. Profesja ta tylko w trzech powiatach została oceniona jako deficytowa: w powiecie kwidzyńskim oraz w Gdyni i Sopocie. W pozostałych powiatach nie przewiduje się braków ani nadwyżki kadry w tym zawodzie. W perspektywie całego województwa pomorskiego agenci ubezpieczeniowi znaleźli się w równowadze. Zawód nie cieszy się popularnością ze względu na specyfikę pracy, gdyż najczęściej pracodawcy oferują zatrudnienie na postawie umowy zlecenia bądź wymagają założenia własnej działalności gospodarczej. Kandydatów do pracy skutecznie zniechęca również prowizyjny system wynagrodzenia. Pracodawcy napotykają problemy z zaspokojeniem potrzeb kadrowych, gdyż potencjalni kandydaci nie posiadają odpowiednich predyspozycji i bardzo często dotyka ich wypalenie zawodowe. Eksperci podkreślają, że jest to bardzo stresujący zawód ze względu na dużą odpowiedzialność w sferze majątku, a także zdrowia klienta.

Według ekspertów w powiecie kwidzyńskim zawodami szczególnie wysoce deficytowymi są monter podzespołów elektronicznych oraz kierowca samochodu ciężarowego. Zjawisko to związane jest z wyjątkowo dużą ilością fabryk przemysłu elektronicznego i firm transportowych prowadzących działalność na terenie powiatu kwidzyńskiego. Jednak eksperci jako główną przyczynę trudności w pozyskaniu kandydatów do pracy w zawodzie montera podzespołów elektronicznych wskazują nieatrakcyjne warunki zatrudnienia, czyli formę umowy o pracę tymczasową z agencjami pracy i związany z tym brak stabilizacji oraz niskie wynagrodzenia za pracę oferowane przez pracodawców. Przyczynę braku osób chętnych do pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego upatruje się w wysokich kosztach uzyskania uprawnień potrzebnych do wykonywania ww. zawodu oraz w trudnościach ze zdaniem niezbędnych egzaminów. Ponadto, do pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego kandydatów zniechęca tryb i warunki pracy związane z pracą w delegacji. Kwidzyńscy pracodawcy wskazują, iż sytuacja związana z niedoborem pracowników w dwóch ww. zawodach jest z roku na rok coraz trudniejsza, a lekiem na niezaspokojone niedobory kadrowe jest zatrudnianie cudzoziemców zza wschodniej granicy Polski.

 

Technicy budownictwa – nadwyżka w powiecie kwidzyńskim

Do nadwyżki w powiecie kwidzyńskim zaklasyfikowano siedem zawodów, wśród nich są trzy, które w skali całego województwa określono jako nadwyżkowe: ekonomiści, pedagodzy oraz pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej. Na uwagę zasługują zawody, które wyróżniają się na terenie powiatu kwidzyńskiego. Jednym z nich są technicy budownictwa. Zawód ten do nadwyżki zaklasyfikowano tylko w powiecie kwidzyńskim, natomiast w pięciu powiatach (człuchowskim, starogardzkim, malborskim oraz w Gdyni i Sopocie) uznano za deficytowy. Eksperci zauważają, że na terenie powiatu kwidzyńskiego nie ma zapotrzebowania adekwatnego do liczby absolwentów kończących szkołę i wchodzących na rynek pracy. Nadwyżka techników budownictwa uwidoczniła się już w pierwszej edycji badania, w 2017 roku prognozowano roczną stabilizację i zawód określono jako zrównoważony, po czym w dwóch kolejnych edycjach badania prognozowano ponowne problemy i zawód zaklasyfikowano do nadwyżkowych.

Innym zawodem wyróżniającym się na tle województwa pomorskiego są technicy informatycy. Tylko w czterech powiatach województwa pomorskiego, w tym w powiecie kwidzyńskim, zawód ten określono jako nadwyżkowy, w jednym powiecie uznano go za deficytowy, a w pozostałych powiatach województwa pomorskiego eksperci przewidują równowagę. W skali całego województwa pomorskiego zawód ten uznano za zrównoważony. Zdaniem ekspertów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie pracodawcy nie powinni mieć problemów ze znalezieniem chętnych do pracy, a potencjalni kandydaci będą musieli się zmierzyć z konkurencją, gdyż szkoły wypuszczają na rynek pracy bardzo dużą liczbę absolwentów. Jedynym problemem, któremu będą musieli sprostać pracodawcy, jest brak doświadczenia i niewystarczające kompetencje osób młodych kończących szkołę.

Barometr zawodów jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2019 roku. Sytuacja w niektórych zawodach może ulec zmianie w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Pełen raport Barometr zawodów 2019 (PDF; 2,2 MB) podsumowujący badanie w województwie pomorskim.

Zobacz również inne artykuły nt.wyników badania Barometr zawodów z Gdyni i Sopotu, powiatu kościerskiego, gdańskiego i m.Gdańsk, kartuskiego, bytowskiego, człuchowskiego, chojnickiego, nowodworskiego, w podziale na poszczególne podregiony województwa oraz ogólne wyniki badania Barometr zawodów dla województwa pomorskiego.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.