Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Mobilność, kompetencje, kultura organizacji, współpraca oraz wiedza. O Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia 2021

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 24 listopada 2021

Mobilność, kompetencje, kultura organizacji, współpraca oraz wiedza. O Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia 2021

Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie pomorskim pokazuje, że kluczową kwestią staje się zapewnienie równowagi popytu i podaży zasobów pracy, przy szczególnym uwzględnieniu aspektu związanego z dostosowaniem kompetencji i kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Nie można pominąć również negatywnych trendów demograficznych (m.in. starzenia się społeczeństwa czy ujemnego przyrostu naturalnego), które determinują sytuację na krajowym i lokalnym rynku pracy. Odpowiedzią na te potrzeby jest przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 217/231/21 z dnia 9 marca br. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego.

 

Pomorski rynek pracy jako stabilny fundament rozwoju gospodarczego naszego regionu, powinien być odporny na wszelkie zachwiania pomiędzy popytem i podażą. W tym kontekście niezbędne jest trafne zaplanowanie i wdrażanie takich działań, które zapewnią, że Pomorzanie będą posiadać dobrą i satysfakcjonującą pracę, pomorscy pracodawcy bez problemów będą rekrutować odpowiednich do swoich potrzeb pracowników, a osoby pozostające poza rynkiem pracy będą z sukcesem aktywizowane.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku będący jednostką organizacyjną samorządu województwa, jak co roku, przygotował Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego. Zawarte w nim wyzwania regionalnej polityki rynku pracy zostały zdeterminowane przez zaobserwowane na pomorskim rynku pracy trendy i zjawiska, na które niewątpliwy wpływ ma również trwająca pandemia COVID-19.

 

W 2021 roku działania polityki rynku pracy dla województwa pomorskiego będą obejmowały 5 obszarów: 

  1. zatrudnienie i przedsiębiorczość

  2. rozwój zawodowy

  3. kultura organizacji

  4. dialog na rynku pracy

  5. wiedza o rynku pracy

 

infografika: obszary RPDZ 2021

Zapoznaj się z transkrypcją danych do infografiki: Obszary Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2021.

 

Obszar 1: Zatrudnienie i przedsiębiorczość – aktywni i mobilni zawodowo mieszkańcy Pomorza

W naszym regionie mamy do czynienia ze spadkiem zatrudnienia, zwiększonym, ze względu na trwający kryzys pandemiczny, przechodzeniem w bierność zawodową, pogłębianiem się niekorzystnych zmian demograficznych, a także z przestrzennym zróżnicowaniem dostępności miejsc pracy. Wyzwanie stanowi skuteczne aktywizowanie dostępnych zasobów pracy, tj. osób bezrobotnych i biernych zawodowo, m.in. poprzez udział w procesie uczenia się przez całe życie, opóźnianie przejścia na emeryturę czy wzrost mobilności i przedsiębiorczości pomorzan. Ważne jest także stwarzanie warunków zachęcających imigrantów do podejmowania pracy w naszym województwie, bowiem stanowią oni ważne ogniwo lokalnego rynku pracy i w dużym zakresie pomagają wypełnić występujące w przedsiębiorstwach luki kadrowe.

Działanie w tym obszarze obejmuje promowanie i wspieranie mobilności oraz aktywności zawodowej mieszkańców Pomorza, w tym osób pozostających poza rynkiem pracy, a także wzmocnienie postaw przedsiębiorczych.

 

Obszar 2: Rozwój zawodowy – kompetentni i wykwalifikowani Pomorzanie

Obserwowane na globalnym i lokalnym rynku pracy zjawiska związane z kryzysem pandemicznym jednoznacznie wskazują, że rozwój przedsiębiorstw i utrzymanie zatrudnienia jest uzależnione od kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz ciągłego ich podnoszenia. Aktualne kompetencje ulegają dewaluacji, a na znaczeniu zyskują, te które nie są tak powszechne, tzn. kompetencje techniczne i technologiczne. Obok nich, istotne są także tzw. kompetencje miękkie i menedżerskie, ponieważ w pracach wymagających wielozadaniowości, kreatywności czy zaangażowania emocjonalnego nie są w stanie zastąpić nas maszyny. Warunkiem znalezienia i utrzymania pracy jest więc całożyciowe uczenie się i poszerzanie kwalifikacji.

Działania w tym obszarze będą skupiały się na podnoszeniu jakości usług w zakresie doradztwa zawodowego oraz na wzmacnianiu potencjału partnerów rynku pracy w obszarze kształcenia ustawicznego, a także pośrednio pracodawców w zakresie zwiększenia dostępności ich pracowników do dokształcania oraz doskonalenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 

 

Obszar 3: Kultura organizacji – wysokiej jakości miejsca pracy w Pomorskiem

Oczekiwanie pracodawców wysokich kompetencji i kwalifikacji od pracowników wiąże się z wysoką wydajnością pracy i produktywnością. Ważny w tym względzie jest także sposób zarządzania zespołem pracowników, stwarzanie przyjaznego środowiska pracy oraz dbanie o motywację podwładnych. Pracownicy coraz częściej wybierają miejsca pracy umożliwiające dalszy rozwój, doskonalenie się i korzystanie ze szkoleń. Na efektywność zespołu wpływa także jego zróżnicowanie – zarówno pokoleniowe, jak i kulturowe. Pracodawcy muszą więc uwzględniać te kwestie w kulturze organizacyjnej firmy.

Działania w tym obszarze obejmą podnoszenie świadomości pracodawców w kwestii doskonalenia środowiska pracy oraz integracji życia zawodowego z prywatnym, które będą dodatkowo wspierane usługami poradnictwa zawodowego na rzecz pracodawców.

 

Obszar 4: Dialog na rynku pracy – współpraca partnerów rynku pracy na rzecz rozwoju pomorskich pracodawców i pracowników

Podejmowanie skutecznych działań na rynku pracy jest zależne od współpracy pomiędzy różnorodnymi instytucjami działającymi w tym obszarze. Jak pokazują doświadczenia pandemiczne, współdziałanie i prowadzenie dialogu gwarantuje kierunkowanie działań adekwatnie do potrzeb regionalnego rynku pracy i reagowanie na dokonujące się zmiany. Wzmacnianie współpracy różnorodnych instytucji w regionie to także możliwość inicjowania nowatorskich rozwiązań, których realizacja może korzystnie wpływać na pomorski rynek pracy oraz utrzymanie jego wysokiej pozycji na tle innych regionów.

Podejmowane w tym obszarze działania będą skupiały się na rozwijaniu współpracy między podmiotami działającymi w obszarze rynku pracy w celu zwiększenia skuteczności działań na rzecz tworzenia i utrzymania dobrych miejsc pracy oraz optymalnego zagospodarowania dostępnych w regionie zasobów pracy.

 

Obszar 5: Wiedza o rynku pracy – powszechny dostęp instytucji i mieszkańców województwa pomorskiego do informacji społeczno-gospodarczych

Niezbędnym warunkiem bieżącego reagowania na sytuację na rynku pracy oraz trafnego projektowania regionalnej polityki rynku pracy jest powszechny dostęp do wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie. Potrzeba ta bardzo silnie zaznaczyła się w wyniku pandemii. Dostęp do wiedzy w tym obszarze jest bardzo ważny zarówno z perspektywy przedsiębiorców jak i pracowników, gdyż efektywne wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju rynku pracy możliwe jest tylko dzięki ciągłemu monitorowaniu sytuacji i w odpowiedzi na otrzymaną diagnozę odpowiadaniu na dostrzeżone potrzeby.

Obszar ten obejmuje monitorowanie i diagnozowanie zjawisk oraz trendów społeczno-gospodarczych na Pomorzu w celu prowadzenia dopasowanej do potrzeb pracodawców i pracowników, a także wspierającej równoważenie podaży i popytu regionalnej polityki rynku pracy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2021 (PDF; 852KB)

 

Oprac.: Mateusz Rutkowski, Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.