Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Międzynarodowy Dzień Położnej

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 4 maja 2022

Międzynarodowy Dzień Położnej obchodzony jest 5 maja. Pomysł na święto zrodził się w Holandii, a po raz pierwszy obchodzono je w 1991 r. Ideą święta jest podkreślenie i docenienie roli, jaką odgrywają położne w naszym codziennym życiu. Polskie położne, co prawda bez oficjalnego ustanowienia, mają dodatkowo tylko swoje święto. Jako najważniejszą dla nich datę przyjęły 8 maja, tj. rocznicę urodzin bohaterskiej, polskiej położnej - Stanisławy Leszczyńskiej.

Zakres obowiązków w zawodzie

Obecnie położna/położny (bowiem coraz częściej profesja ta cieszy się powodzeniem wśród mężczyzn) to osoba, która musi posiadać szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ginekologii, pediatrii oraz samego położnictwa.

Do obowiązków położnej/położnego, w dużym skrócie, należy obserwacja, pielęgnacja i udział w leczeniu kobiet ciężarnych oraz chorych ginekologicznie w każdym okresie ich życia, a także wspieranie, udzielanie pomocy i edukowanie przyszłych matek. Położna odpowiada za:

– przygotowanie kobiety do porodu,

– odebranie porodu samodzielnie,

– opiekę nad matką i dzieckiem w pierwszych tygodniach po porodzie. 

Co więcej, położna/położnik często staje się również nauczycielem zdrowia, informatorem, a nawet podejmuje działania o charakterze psychologiczno-terapeutycznym.

Jakie wymagania należy spełnić, aby pracować jako położna/położny

W zawodzie położnej może pracować osoba posiadająca prawo do wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Prawo takie uzyskuje osoba, która: posiada świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły położnych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu położnej oraz która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Aby zdobyć uprawnienia, należy ukończyć studia na uczelni wyższej. Uczelnie prowadzą dwustopniowy tryb nauczania. Studia I stopnia trwają 3 lata i po ich zakończeniu uzyskuje się tytuł licencjata położnictwa. Można kontynuować naukę na studiach II stopnia - trwają one 2 lata i umożliwiają zdobycie tytułu magistra położnictwa.

Kompetencje i cechy charakteru

Współczesna położna/położny podejmuje wiele zadań wymagających wysokich kompetencji, w sposób samodzielny i odpowiedzialny. Za ważne cechy właściwe dla zawodu położnej uznaje się dokładność, wysoką koncentrację i podzielność uwagi, operatywność i uzdolnienia organizacyjne, spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia, szczególnie w zakresie dokładnego rozpoznawania stanu podopiecznych. Ważna jest również umiejętność szybkiego podejmowania trudnych decyzji, zwłaszcza w warunkach szybko zmieniającej się sytuacji położniczej. Położne powinny charakteryzować się rzetelnością i sumiennością, zaangażowaniem i  samokontrolą, a także odpowiedzialnością za siebie i pacjentów.

Nie można pominąć również bardzo ważnych cech, tj. wysokiej kultury osobistej i poszanowania godności ludzkiej, opiekuńczości i gotowości niesienia pomocy, życzliwości oraz cierpliwości. Niezwykle istotne jest również wyczucie taktu wobec pacjentów oraz obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Wysokość zarobków

Jak podaje serwis wynagrodzenia.pl mediana zarobków na stanowisku położnej/położnego wynosi  3 335 zł netto (4 490 zł brutto). Co druga osoba na tym stanowisku zarabia od 2 932 zł netto (3 860 zł brutto) do 3 922 zł netto (5 410 zł brutto). Aż 25% pracowników tej branży może liczyć na zarobki powyżej 3 922 zł netto.

Wykres 1. Zarobki położnych

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Transkrypcja danych do Wykresu 1. Zarobki położnych (PDF, 79 KB)
 

Inne źródło danych, tj. GUS w publikacji Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 r. wskazuje, że w październiku 2020 r. w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto położnych kształtowało się na poziomie 6 100 zł.

Liczba zatrudnionych w zawodzie położnej/położnego w województwie pomorskim

Według stanu na 24.05.2021 r. liczba zatrudnionych położnych w województwie pomorskim według danych Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych wynosiła 1 274 osoby. Największy liczbowo przedział wiekowy wśród położnych to 51–60 lat, co stanowiło 35,9% wszystkich zatrudnionych. Średnia wieku położnych wynosiła 51,5 lat. Osoby pracujące pomimo uzyskania uprawnień emerytalnych stanowiły 23,3% i było ich 297[1]. Sytuacja w województwie pomorskim w tym zakresie niewiele różni się od sytuacji w kraju, nieco lepiej jest w 6 województwach.

Zapotrzebowanie na położne/położnych

Barometr zawodów 2022 wskazuje, że w 19 z 20 powiatów województwa pomorskiego występuje deficyt pracowników w grupie pielęgniarki i położne, w tym w 3 powiatach deklarowany jest duży deficyt poszukujących pracy. Według ekspertów biorących udział w badaniu do niedostatecznej liczby pielęgniarek i położnych przyczynił się brak napływu młodej kadry do zawodu, brak osób z kwalifikacjami i aktualnymi uprawnieniami. Ponadto, duży odsetek pielęgniarek migruje zarobkowo poza granice kraju, w związku z oferowanym wyższym wynagrodzeniem.

Transkrypcja danych do Infografika_Położne_położni w województwie pomorskim (PDF, 80 KB)


[1] Katastrofa kadrowa pielęgniarek i położnych z podziałem na województwa - raport Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 28.05.2021

*Opis zawodu (zakres obowiązków, wymagania, kompetencje i cechy charakteru) został przygotowany na podstawie raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych pod tytułem „Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych”, Warszawa, marzec 2017

Opracowanie: Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.