Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz bardziej innowacyjne

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 24 listopada 2021

Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz bardziej innowacyjne

Według najnowszych danych 16,6 % firm, spośród pomorskich przedsiębiorstw przemysłowych zatrudniających powyżej 9 pracowników, stosuje innowacyjne rozwiązania. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ważną część sektora pomorskiej gospodarki, a ich rozwój przyczynia się m.in.: do tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy kondycji gospodarczej regionu. Przedsiębiorcy, żeby sprostać wymaganiom wciąż rosnącej konkurencyjności, muszą nieustannie poszukiwać nowoczesnych metod pozwalających na zwiększenie efektywności działania ich firm. Wśród kluczowych czynników decydujących o rozwoju gospodarczym regionu i powodzeniu danej inwestycji są innowacyjność oraz stosowanie nowoczesnych technologii.

Badanie „Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2013 - 2015” opublikował w marcu 2017 roku Urząd Statystyczny w Gdańsku. Wśród ankietowanych przedsiębiorstw 15,6% - w trzyletnim okresie badania - zrealizowało projekty innowacyjne, co ulokowało województwo pomorskie na trzynastym miejscu w kraju (dla Polski wskaźnik ten wyniósł 17,6%).

 

Im większe przedsiębiorstwo, tym więcej innowacji

Mimo że małym i średnim przedsiębiorstwom przypisuje się większą zdolność do innowacji, ze względu na ich mniej biurokratyczny styl zarządzania i większą elastyczność w podejmowaniu decyzji, często mają one wiele trudności z tworzeniem i wdrażaniem innowacji. Potwierdzają to wyniki badania Urzędu Statystycznego, które wskazują, że duże przedsiębiorstwa wprowadzają więcej innowacji niż przedsiębiorstwa średnie. W województwie pomorskim, w latach 2013 - 2015, odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych średniej wielkości (tj. liczących od 10 do 49 osób pracujących) wyniósł 9,7%. W firmach zatrudniających od 50 do 249 osób kształtował się on na poziomie 27,6%, natomiast w grupie przedsiębiorstw liczących 250 i więcej pracowników osiągnął wynik - 49,4%. Jeśli chodzi o rodzaj stosowanych innowacji przedsiębiorstwa  przemysłowe w Pomorskiem wprowadzały więcej innowacji produktowych związanych z udoskonaleniem wyrobu już przez nie wytwarzanego, niż procesowych związanych z udoskonaleniami wymagającymi stosowania nowych rozwiązań technologicznych.

Wyniki badania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z sektora usług o liczbie pracujących powyżej 9 osób w 2015 r. w województwie pomorskim wskazują, że udział przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, był wyższy niż w okresie 2012-2014 o 1,0 p. proc. i wyniósł 10,0%. W kraju odsetek takich przedsiębiorstw kształtował się na poziomie 10,6%. Z ogólnej liczby badanych przedsiębiorstw z sektora usług 9,7% zrealizowało w trzyletnim okresie badania projekty innowacyjne, co ulokowało województwo pomorskie na siódmym miejscu w kraju razem z województwem łódzkim (dla Polski wskaźnik wyniósł 9,8%). Odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach 2012-2014 wprowadziły do zastosowania przynajmniej jeden projekt innowacyjny wyniósł w Pomorskiem 8,1% (w kraju 11,4%). W tamtym okresie województwo pomorskie plasowało się na dwunastym miejscu w kraju razem z województwem świętokrzyskim.

infografika Innowacje w przedsiębiorstwach


Zapoznaj się z transkrypcją danych do infografiki Innowacje w przedsiębiorstwach (PDF; 664 KB)

Inteligentne specjalizacje Pomorza kluczem do rozwoju gospodarki

Innowacyjność jest kluczowym elementem mającym wpływ na rozwój gospodarczy Polski i Unii Europejskiej. Procesy zachodzące we współczesnej gospodarce, a wśród nich globalizacja, skutkują wieloma nowymi zjawiskami takimi jak internacjonalizacja czy networking.
W najnowszym rankingu Global Innovation Index 2016 określającym poziom innowacyjności poszczególnych państw Polska zajęła 39. miejsce na świecie (na 128 sklasyfikowanych krajów). Ranking otwierają Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania.

Rozwój innowacyjnych firm jest priorytetowym obszarem wsparcia w ramach programów unijnych. Każdy region Polski, zanim zaczął wdrażać unijne fundusze na lata 2014-2020, musiał wybrać swoje tzw. inteligentne specjalizacje. Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP) to obszary gospodarki o dużym potencjale rozwoju i innowacyjności, istotne z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki województwa pomorskiego. Bazują one na unikatowych zasobach regionalnych i ich nowatorskiej kombinacji. W ramach tych obszarów zakłada się m.in. realizację prac badawczo-rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, które przyczynią się do rozwoju konkurencyjnych w skali krajowej i międzynarodowej produktów i usług.

Identyfikacja ISP ma znaczenie dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2020 (SRWP 2020) i jest powiązana z wdrażaniem wszystkich Regionalnych Programów Strategicznych (RPS). Jest również istotnym elementem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP).

Założenia procedury wyboru ISP w województwie pomorskim powstały w ścisłej współpracy z zainteresowanymi środowiskami gospodarczymi i naukowymi. W 2016 r. podpisano z zainteresowanymi instytucjami porozumienia wyznaczające cztery Inteligentne Specjalizacje Pomorza:

 

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne

CEL SPECJALIZACJI

Skokowe wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej w województwie pomorskim poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych i kreowanie w oparciu o nie innowacyjnych produktów, usług i technologii w obszarze eksploracji i eksploatacji zasobów morza w sposób bezpieczny dla środowiska.

 ZAKRES SPECJALIZACJI

 1. Uniwersalne konstrukcje do eksploatacji zasobów morza.
 2. Pojazdy i jednostki pływające wykorzystywane w środowisku morskim i przybrzeżnym.
 3. Urządzenia, techniki i systemy monitorowania i oczyszczania środowiska morskiego i jego zaplecza.
 4. Nowatorskie sposoby i technologie wykorzystania unikatowych naturalnych związków produkowanych przez organizmy morskie. 5. Technologie, urządzenia i procesy służące poprawie bezpieczeństwa i efektywności usług transportowo-logistycznych w portach i na ich zapleczu i przedpolu.

 

ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

CEL SPECJALIZACJI

Zbudowanie i wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora ICT województwie pomorskim poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych oraz budowanie potencjału intelektualnego dla kreowania innowacyjnych produktów i usług w obszarze technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie.

ZAKRES SPECJALIZACJI

 1. Multimodalne interfejsy człowiek-maszyna.
 2. Systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy.
 3. Przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych.
 4. Inżynieria kosmiczna i satelitarna.

 

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

CEL SPECJALIZACJI

Budowanie i wzmocnienie konkurencyjności podmiotów gospodarczych koncentrujących się na kreowaniu nowych produktów i usług bazujących na wynikach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, z uwzględnieniem wzrostu efektywności dystrybucji, wytwarzania, przetwarzania i zużycia energii, wydobycia surowców i przetwórstwa paliw oraz zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne.

ZAKRES SPECJALIZACJI

 1. Poprawa efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle.
 2. Odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka.
 3. Technologie „smart grid” w dystrybucji energii.
 4. Magazynowanie energii.
 5. Środki transportu o napędzie alternatywnym.
 6. Poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych.

 

ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

CEL SPECJALIZACJI

Stworzenie w województwie pomorskim centrum kompetencji w obszarze zdrowia o znaczeniu międzynarodowym wzmacniającego konkurencyjność i atrakcyjność firm poprzez inwestycje w badania i rozwój, budowanie kompetencji, rozwój innowacyjnych produktów i technologii.

ZAKRES SPECJALIZACJI

 1. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.
 2. Diagnostyka chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.
 3. Terapie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.
 4. Opieka i wsparcie aktywności.

Po więcej informacji o Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza zapraszamy na stronę internetową.

 raport Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2013-2015

 Przejdź do strony GUS zawierającej raport Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2013-2015

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.