Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Mobilność zawodowa, kompetencje przyszłości, partnerstwo - wyzwania na 2020

Drukuj
Data aktualizacji: piątek, 29 października 2021

Mobilność zawodowa, kompetencje przyszłości, partnerstwo - wyzwania na 2020

Łączy nas rynek pracy. To idea, która przyświeca wszystkim działaniom na pomorskim rynku pracy. W roku bieżącym inicjujemy i promujemy aktywizację zawodową Pomorzan. O tym, jak ważna jest współpraca i dialog pomiędzy instytucjami a partnerami biznesowymi oraz jak istotne jest wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości, możemy przekonać się, obserwując dynamicznie toczące się na rynku pracy procesy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jak co roku, przygotował Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego. Zawarte w nim wyzwania regionalnej polityki rynku pracy zostały zdeterminowane przez zaobserwowane na pomorskim rynku pracy trendy i zjawiska.

Kluczową kwestią niewątpliwie jest zapewnienie równowagi popytu i podaży zasobów pracy, przy szczególnym uwzględnieniu aspektu związanego z dostosowaniem kompetencji i kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Działania dedykowane są przede wszystkim osobom młodym (do 30 roku życia), osobom powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnym, kobietom, jak również imigrantom i reemigrantom. Nie mniej jednak wsparciem mogą zostać objęte wszystkie osoby, które wpisują się w aktualne potrzeby regionalnego rynku pracy i rynków lokalnych. Rozwój pomorskiego rynku pracy współzależy zatem od realizacji działań, które będą podejmowane w bieżącym roku w ramach trzech wyzwań określonych na 2020 rok.

 

Mobilność i aktywizacja zawodowa – inicjowanie i promowanie

Aktywizacja zawodowa jak najszerszej grupy osób pozostających poza rynkiem pracy to wymóg i konieczność współczesnych czasów. Zważywszy na coraz bardziej uwidaczniające się zjawisko ilościowego deficytu zasobów pracy przy jednocześnie wydłużającym się czasie trwania życia, obligatoryjnym staje się otwarcie pomorskiego rynku pracy na osoby w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym oraz imigrantów. Tym bardziej, iż wielce prawdopodobnym jest scenariusz pracy do późnej starości. Stąd, aby dotrzymać kroku zmieniającej się rzeczywistości, a w tym i oczekiwaniom pracodawców, nieodzownym staje się potrzeba ciągłego dokształcania się, doskonalenia oraz poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych, bez narzucania ograniczeń co do wieku, płci czy zajmowanego stanowiska.

Szczególnie istotnym jest wspieranie tworzenia dobrych miejsc pracy poprzez m.in. wprowadzenie w pomorskich firmach zarządzania szeroko rozumianą różnorodnością, czy to w odniesieniu do aspektu kulturowego, czy pokoleniowego. Mobilność zawodowa i przestrzenna na obecnym rynku pracy jest nieocenionym i pożądanym atrybutem pracownika.

 

Kompetencje przyszłości – wspieranie i rozwój

Czwarta rewolucja przemysłowa, w której obecnie współuczestniczymy, narzuca szereg zmian na rynku pracy. Tempo ich zachodzenia związane jest z rozwijającymi się technologiami. Według ekspertów do 2030 roku zniknie prawie połowa aktualnie wykonywanych zawodów, a w ich miejsce powstaną nowe. Zatem, aby nadążyć za innowacjami, koniecznym stanie się posiadanie kompetencji najnowszej generacji.

O ile w dobie dzisiejszych wymagań na rynku pracy wysoko cenione są szeroko rozumiane umiejętności cyfrowe połączone z kompetencjami z obszaru nauk ścisłych tzw. STEM (science, technology, engineering, math), to w przyszłości niezbędnym będzie skojarzenie ich z wiedzą z zakresu np. psychologii czy socjologii. W erze robotyzacji i automatyzacji m.in. współpraca w zespole, umiejętność krytycznego myślenia i negocjacji, zdolność do uczenia się czy przekazywania wiedzy, kreatywność w działaniu, a także nastawienie na rozwiązywanie problemów, będą niezmiernie istotne i poszukiwane na rynku pracy. Połączenie zaś umiejętności cyfrowych z tzw. kompetencjami miękkimi to kapitał, który odegra kluczową rolę w świecie innowacji technologicznych.

 

Partnerstwo instytucji rynku pracy – dialog i współpraca

Dyskusja o aktualnych zjawiskach i problemach, w odniesieniu do obserwowanych na pomorskim rynku pracy trendach, jest niezwykle istotna i pomocna już na etapie planowania wspólnych inicjatyw, jakie mają być przeprowadzone zarówno na poziomie regionalnym, jak też i lokalnym.

Dialog i współpraca różnorodnych partnerów w połączeniu z wymianą ich doświadczeń i posiadanej wiedzy, ma na celu wskazanie pracodawcom potrzeby tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy, aby w ten sposób zachęcić mieszkańców Pomorza do podejmowania aktywności zawodowej. Dlatego tak ważne jest, aby firmy konkurując o osoby chętne do podjęcia zatrudnienia, prowadziły działania zapobiegające ich późniejszemu odchodzeniu z organizacji. Jest to szczególnie istotne przy obecnym niedoborze kompetencji na rynku pracy.

Podjęte na 2020 rok wyzwania w ramach RPDZ wraz z zakrojonymi na szeroką skalę działaniami na pomorskim rynku pracy, mają umożliwić mieszkańcom Pomorza łatwiejszy dostęp do korzystania z działań aktywizacyjnych. Ma to na celu również podniesienie jakości usług w zakresie pośrednictwa pracy (w tym w ramach sieci EURES) oraz wsparcia instytucjonalnego dla imigrantów. To także poprawa dostępu i jakości świadczonych usług doradczych i edukacyjnych oraz zwiększenie skuteczności podejmowanych inicjatyw w obszarze pomorskiego rynku pracy. Ważne jest, aby rezultat podejmowanych działań był spójny i efektywny tak, żeby udało się tworzyć perspektywy do życia i pracy Pomorzanom, jak również reemigrantom i pracownikom z innych krajów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją RPDZ na 2020 rok (PDF; 277 KB)

 

Oprac.: Barbara Zabłocka - Zespół redakcyjny PORP oraz Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.