Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Jakich pracowników będzie brakować w 2024 roku? Publikujemy najnowsze wyniki badania Barometr zawodów

Drukuj

Jakich pracowników będzie brakować w 2024 roku? Publikujemy najnowsze wyniki badania Barometr zawodów

Aktualna sytuacja na rynku pracy to kontynuacja niepewności w gospodarce, która wyraża się m.in. inflacją przekraczającą cel NBP i spowolnieniem gospodarczym. Ale pomimo tych zjawisk, wielu pracodawców nadal szuka nowych pracowników by móc realizować kolejne projekty. W roku 2023 obserwujemy mniejszy popyt na pracowników, który przekłada się na mniejszą liczbę ofert pracy dostępnych na lokalnych rynkach pracy. Przyczynia się to do spadku liczby zawodów w przypadku których pojawić się mogą problemy z uzupełnieniem powstałych wakatów. Sytuację taką doskonale podkreślają przyszłoroczne prognozy zapotrzebowania na pracowników, w przypadku których widać wyraźne uszczuplenie liczby zawodów przypisanych do kategorii deficytowych. Konsekwencją obserwowanych zmian jest wzrost udziału zawodów dla których prognozuje się równowagę między popytem a podażą.

Pomimo tego, że w 2024 roku w większości zawodów prognozuje się stabilizację zapotrzebowania na pracowników to część pracodawców będzie musiała zmierzyć się z trudnościami odnoszącymi się do pozyskania odpowiedniej kadry. Dotkliwy problem pracodawców związany z brakiem rąk do pracy utrzyma się w wielu zawodach. Najliczniej braki kandydatów do pracy odczuje branża budowlana, deficyt odnosić się będzie m. in. do robotników budowlanych, monterów instalacji budowlanych oraz cieśli i stolarzy budowlanych. Niezmiennie deficyt kadry utrzyma się w edukacji i dotyczyć będzie m.in. nauczycieli przedszkoli, przedmiotów ogólnokształcących czy przedmiotów zawodowych oraz w branży medyczno-opiekuńczej i odnosić się będzie do lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz psychologów i psychoterapeutów. Ponadto, problem z uzupełnieniem wakatów odczują także pozostałe branże, m.in. produkcyjno-przetwórcza, gdzie brak kandydatów obejmie robotników obróbki drewna i stolarzy, operatorów obrabiarek skrawających oraz spawaczy. Niedobór kadry dotknie także branżę TSL (transport, spedycja i logistyka), tj. kierowców autobusów, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz magazynierów.

Z nieco mniejszym deficytem pracowników zmierzyć się będzie musiała branża finansowo-prawna, poszukiwani będą zarówno samodzielni księgowi jak i pracownicy ds. rachunkowości i księgowości czy gastronomiczno-turystyczna, gdzie brakować będzie kucharzy i pomocy kuchennych. Prognozy zapotrzebowania na zawody przedstawia poniższy plakat

Plakat 1:Prognoza zapotrzebowania na zawody w województwie pomorskim w roku 2024

Transkrypcja danych do Plakat 1: Prognozy zapotrzebowania na zawody w województwie pomorskim w roku 2024

Pobierz plakat dla województwa pomorskiego w formacie pdf

Warto podkreślić, że na przestrzeni kliku lat obserwujemy nieznaczne zmiany wśród zawodów przypisanych do poszczególnych kategorii zawodów, ale tegoroczne wyniki tę stabilizację mocno zaburzyły. Udział kategorii zawodów w poszczególnych edycjach badania przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Liczba i udział kategorii zawodów w poszczególnych edycjach badania

Najnowsza edycja Barometru zawodów prognozuje 38 grup zawodów deficytowych. W porównaniu do zeszłorocznej prognozy to zdecydowany spadek ich liczby, gdyż deficyt na pracowników pomniejszył się o 14 grup zawodów, ale z kolei powiększył się o 3 nowe grupy zawodów. Grupę profesji deficytowych opuściły zawody z branży usługowej, budowlanej, nieco mniej licznie z branży medyczno-opiekuńczej, spożywczej oraz gastronomiczno-turystycznej. Wśród tych 14-tu zawodów, które w roku ubiegłym były zawodami deficytowymi, w tegorocznej edycji badania znalazły się w kategorii profesji zrównoważonych – uplasowały się grupy zawodów z poniższych branży:

 • usługowej: fryzjerzy, kosmetyczki, sprzątaczki i pokojowe (od prognozy na 2024 r. zmiana nazwy grupy na personel sprzątający);
 • budowlanej: monterzy konstrukcji metalowych i pracownicy ds. budownictwa drogowego i kolejowego;
 • medyczno-opiekuńczej: opiekunki dziecięce i ratownicy medyczni;
 • spożywczej: piekarze i przetwórcy mięsa i ryb;
 • gastronomiczno-turystycznej: kelnerzy i barmani oraz szefowie kuchni;
 • handlowej: sprzedawcy i kasjerzy,
 • produkcyjno-przetwórczej: krawcy i pracownicy produkcji odzieży;
 • TSL (transport, spedycja, logistyka): zaopatrzeniowcy i dostawcy.

Natomiast z kategorii zawodów zrównoważonych z ubiegłorocznej prognozy do deficytowych w 2024 roku trafiły grupy zawodów z branży:

 • budowlanej, tj. brukarze;
 • edukacyjnej, tj. pedagodzy;
 • administracyjno-biurowej, tj. specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji.

Pomimo spadku liczby zawodów deficytowych w tegorocznej edycji badania, w niektórych zawodach mamy do czynienia z większym natężeniem deficytu w powiatach województwa pomorskiego. W 2024 roku deficyt dla wszystkich powiatów województwa pomorskiego przewiduje się wśród 4 grup zawodów, tj. pielęgniarek i położnych, psychologów i psychoterapeutów, robotników budowlanych, a także kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Dla porównania w roku ubiegłym deficyt we wszystkich powiatach prognozowano tylko dla pielęgniarek i położnych oraz kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Na przestrzeni roku zaobserwowano pogłębienie deficytu zarówno wśród psychologów i psychoterapeutów jaki i robotników budowlanych. W porównaniu do roku ubiegłego deficyt psychologów i psychoterapeutów swym zasięgiem objął również Słupsk i powiat słupski, gdzie w roku ubiegłym prognozowano na tym obszarze równowagę popytu i podaży. Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że w prognozie na 2024 rok, w 8 powiatach prognozuje się duży deficyt poszukujących pracy, zaś w roku ubiegłym duży deficyt odnotowano zaledwie w 3 powiatach województwa pomorskiego. Jako przyczyny deficytu eksperci przytaczali wymóg posiadania doświadczenia zawodowego, kwalifikacji oraz predyspozycji, zaś niechęć kandydatów wynika z niskiego poziomu płac na etacie oraz obciążającego psychicznie charakteru pracy. Ponadto w 13 powiatach wskazuje się wzrost zapotrzebowania na te profesje z uwagi na większe potrzeby społeczeństwa na wsparcie specjalisty w aspekcie zdrowia psychicznego. Zaś w porównaniu do roku ubiegłego, deficyt robotników budowlanych swym zasięgiem objął również powiat sztumski, w przypadku którego w ubiegłorocznej prognozie przewidywano równowagę popytu i podaży. Jako przyczynę wskazuje się, niechęć kandydatów do pracy z uwagi na oferowane warunki oraz specyfikę pracy. tj. pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych, pracę w delegacji oraz długie godziny pracy.

Analizując nadpodaż pracowników w poszczególnych zawodach przewiduje się, że niewielka nadwyżka poszukujących pracy pojawi się wśród ekonomistów. 

Po bardziej szczegółowe wyniki badania zapraszamy na stronę barometrzawodow.pl,  a raport z badania dostępny będzie wkrótce.

 

Źródło: barometrzawodow.pl

Opracowanie: Dorota Gabryelczyk, Wydział Współpracy i Analiz, Zespół Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.