Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dzień Metalowca

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 30 marca 2022

PRL-owskie święto, którego pomysłodawcą był komunistyczny premier Józef Cyrankiewicz, pierwotnie zakładało celebrowanie tego dnia "ludzi pracy" zatrudnionych m.in. w zakładach metalurgicznych. Obecnie święto to zostało nieco zapomniane, a właściwie przejęli je fani muzyki metalowej, potocznie nazywani metalowcami.

Bezsprzecznie warto jednak tego dnia docenić ludzi decydujących się pracować w zawodzie z branży metalowej, gdyż praca ta jest związana z dużym obciążeniem fizycznym, wymaga odpowiednich predyspozycji i spełnienia warunków zdrowotnych, a także kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.


Branża metalowa – rodzaje działalności

Branża metalowa jest jedną z najbardziej dynamicznie zmieniających się branż polskiego przemysłu. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności branża metalowa obejmuje swoim zasięgiem szeroki obszar różnorodnych grup podmiotów należących do następujących Działów:

- 24. Produkcja metali

- 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

- 28. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Rynek metalowy jest również mocno powiązany z innymi sektorami produkcyjnymi, bowiem półfabrykaty metalowe trafiają m.in. do korporacji motoryzacyjnych, transportowych, lotniczych, budowniczych czy sprzętu komputerowego.

Firmy prowadzące działalność w obrębie tej branży to przedsiębiorstwa zajmujące się m.in.:

 • produkcją surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • produkcją rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali
 • produkcją pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce
 • produkcją metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych
 • odlewnictwem metali
 • produkcją metalowych elementów konstrukcyjnych
 • produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych (w tym: produkcją konstrukcji metalowych i metalowych elementów stolarki budowlanej)
 • produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • produkcją broni i amunicji
 • kuciem, prasowaniem, wytłaczaniem i walcowaniem metali; metalurgią proszków
 • obróbką metali i nakładaniem powłok na metale; obróbką mechaniczną elementów metalowych
 • produkcją wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
 • produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych (w tym produkcją pojemników metalowych, łańcuchów, sprężyn, śrub)
 • produkcją maszyn ogólnego przeznaczenia
 • produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • produkcją maszyn i narzędzi mechanicznych.
   

Branża metalowa – liczba i wielkość podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim

Według danych GUS w końcu grudnia 2021 r. branża metalowa (zdefiniowana jako Działy 24, 25 i 28 wg PKD) liczyła łącznie 6 871 podmiotów gospodarczych, stanowiąc 2,4% wszystkich podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim (281 800). Największy odsetek w tej branży stanowiły podmioty z Działu 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – 90,3%.

Jeśli chodzi o wielkość podmiotów z branży metalowej, mierzoną liczbą zatrudnionych osób, to największy odsetek stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające od 0 do 9 pracowników - 93,7%. Bardzo rzadko można spotkać w branży metalowej duże korporacje. Okazuje się, że charakterystyczną cechą tej branży gospodarki w regionie jest znaczne rozproszenie  niewielkich i mocno wyspecjalizowanych podmiotów. W Polsce sektor metalowy opiera się głównie na kapitale zagranicznym, na co niewątpliwie ma wpływ potrzeba wykorzystywania właściwych technologii, których u nas brakuje[1].

Wykres 1. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON z branży metalowej w województwie pomorskim wg wielkości zatrudnienia stan na 31.12.2021 r.
Wykres - Poziom-zatrudnienia-w-podmiotach

Źródło: Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2021

Transkrypcja danych do Wykresu 1 Podmioty gospodarki narodowej wg wielkości zatrudnienia (PDF, 92 KB)


Wykres 2. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON z branży metalowej w województwie pomorskim wg działu PKD stan na 31.12.2021 r.


Wykres

Źródło: Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2021

Transkrypcja danych do Wykresu 2 Podmioty gospodarki narodowej wg działów PKD (PDF, 93 KB)


Pracownicy branży metalowej

W branży metalowej według stanu na koniec grudnia 2021 r. było zatrudnionych 27 332 osób, co stanowiło 17,3% wszystkich pracujących w sektorze przemysłu w województwie pomorskim. Największy odsetek osób pracujących w branży metalowej stanowili pracujący w przedsiębiorstwach z Działu 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – 69,9%.

Wykres 3. Pracujący w wybranych działach sektora przemysłu w województwie pomorskim, stan w dniu 31.12.2021 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego – IV kwartał 2021 r., Urząd Statystyczny w Gdańsku

Transkrypcja danych do Wykresu 3 Pracujący w wybranych działach sektora przemysłu (PDF, 91 KB)


Zawody w branży metalowej

Oferty pracy w branży obróbki metalu obejmują zadania z zakresu obróbki skrawaniem, jak np. frezowanie, gwintowanie, wiercenie i szlifowanie, a także spawanie, obróbkę laserową, lutowanie, kucie czy odlewanie. W branży metalowej istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników z odpowiednim wykształceniem technicznym.

Barometr zawodów 2022 wskazuje, że w 7 powiatach województwa pomorskiego występuje deficyt pracowników przetwórstwa metali.

Mapa 1. Prognoza zapotrzebowania na pracowników przetwórstwa metali w województwie pomorskim w 2022 roku


Źródło: opracowanie na podstawie barometrzawodow.pl


[1] Patrz: Charakterystyka branży metalowej, www.branzametalowa.pl

Oprac.: Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.