Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dzień Krajowej Administracji Skarbowej

Drukuj
Data aktualizacji: piątek, 16 września 2022

Przypadające na 21 września obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, powstałej 1 marca 2017 r. w wyniku połączenia służb celnej, skarbowej i podatkowej, uchwalono na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Jako administracja rządowa Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) realizuje zadania związane z realizacją dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. Ponadto chroni interesy Skarbu Państwa i obszaru celnego Unii Europejskiej oraz zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, a przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

Według informacji o wynikach kontroli „Stan organizacji Krajowej Administracji Skarbowej” przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KAS zmniejsza się. W 2017 roku wynosiło 60786 osób, a w I półroczu 2018 r. – 58413 osób. Na tę zmianę jedynie pośrednio oddziaływał proces restrukturyzacji, ponieważ zmiany kadrowe obejmowały odejścia z pracy (rozwiązanie stosunku pracy/służbowego, przejście na emeryturę czy zmianę miejsca zatrudnienia), ale także przyjęcia do pracy w wyniku ogłoszonych naborów oraz przekształcenia umów zastępstwa w umowy na czas określony.

Zmiany organizacyjne wiązały się zatem ze zmianami kadrowymi, a te z kolei – z oczekiwaniami wprowadzenia zmian w uposażeniu pracowników KAS. I choć na przestrzeni lat 2016-2018 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego ogółem wzrosło o ponad 12 procent, nie zaspokoiło to oczekiwań zatrudnionych urzędników. Nie można się jednak temu dziwić, jeśli pod uwagę weźmiemy rosnącą wartość wynagrodzenia minimalnego, inflację oraz fakt, że wykonują trudną i wysoce zagrożoną korupcją pracę.

Wykres 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego (MF – Ministerstwo Finansów, IAS – Izba Administracji Skarbowej)

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji o wynikach kontroli „Stan organizacji Krajowej Administracji Skarbowej”, NIK.

Transkrypcja danych do Wykresu 1 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego (MF – Ministerstwo Finansów, IAS – Izba Administracji Skarbowej) (PDF, 443 KB)

W prognozie zapotrzebowania na pracowników ujętej w Barometrze Zawodów na 2022 rok, pracownicy krajowej administracji skarbowej ujęci są w dwóch grupach: „specjaliści ds. administracji” oraz „pracownicy służb mundurowych”. W pierwszej grupie zawodów znajdziemy m.in. inspektorów kontroli skarbowej czy urzędników do spraw podatków, a grupa ta w województwie pomorskim znajdzie się w równowadze popytu i podaży. Deficyt prognozuje się w trzech powiatach: stargardzkim, gdańskim oraz Gdańsku. W przypadku grupy „pracownicy służb mundurowych” (m.in. funkcjonariusze celni i ochrony granic) w Pomorskiem prognozuje się deficyt poszukujących pracy, a w Gdyni i Sopocie – duży deficyt. O przyczynach niedoborów pracowników przeczytasz na stronie Barometru Zawodów.

Opracowanie: Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.