Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – ANALIZA PORÓWNAWCZA 2021-2022

Drukuj
Data aktualizacji: piątek, 26 maja 2023

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – ANALIZA PORÓWNAWCZA 2021-2022

Analiza porównawcza dotycząca działalności agencji zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego w latach 2021-2022 została przygotowana na podstawie Zbiorczej informacji o działalności agencji zatrudnienia składanej przez Marszałka Województwa za rok 2021 oraz za rok 2022. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem merytorycznym przygotowanym przez Wydział Obsługi Rejestrów w WUP w Gdańsku. Pod artykułem zamieszczono gotowy do pobrania plik z analizą porównawczą.  

 

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost udziału agencji zatrudnienia w zatrudnianiu cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy w Polsce. Pracodawcy coraz chętniej zlecają rekrutację firmom zewnętrznym, w co doskonale wpisuje się specyfika migracji zarobkowych oraz napływ uchodźców wojennych z Ukrainy do Polski.

 

1. POŚREDNICTWO PRACY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Agencje pośrednictwa pracy świadczą usługi na terytorium RP oraz za granicą u pracodawców zagranicznych, pomagają w znalezieniu pracy lub pracownika oraz prezentują oferty pracy.

W 2021 r. 7 661 osób podjęło zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji na terenie RP, natomiast w 2022 r. liczba ta wzrosła do 8 405 osób, co stanowiło wzrost o 9,7 %.

Mając na względzie państwa pochodzenia sytuacja kształtowała się następująco:

• w 2021 r. zatrudniono 2 581 cudzoziemców, w tym 1 967 obywateli Ukrainy

• w 2022 r. zatrudniono 3 290 cudzoziemców, w tym 2 449 obywateli Ukrainy

Nastąpił wzrost zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP o 27,5 %, co pokazuje, iż zwiększyło się również zatrudnienie imigrantów z Ukrainy po wybuchu wojny.

Biorąc pod uwagę grupy zawodów:

• w 2021 r. najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele handlowi - 1 189 osób, w tym 221 cudzoziemców; magazynierzy i pokrewni - 609 osób, w tym 147 cudzoziemców; pracownicy wykonujący prace proste - 550 osób, w tym 447 cudzoziemców

• w 2022 r. przeważającą grupę stanowili magazynierzy i pokrewni - 1 208 osób, w tym 358 cudzoziemców; przedstawiciele handlowi - 953 osoby, w tym 145 cudzoziemców; pracownicy wykonujący prace proste - 750 osób, w tym 424 cudzoziemców

Jak pokazują powyższe dane dominującą branżą w latach 2021-2022 był handel, zmniejszył się natomiast odsetek pracowników wykonujących prace proste, którzy stanowili liczną grupę w okresie przed wybuchem wojny w Ukrainie.

 

2. POŚREDNICTWO PRACY W ZAKRESIE KIEROWANIA OSÓB DO PRACY ZA GRANICĄ U PRACODAWCÓW ZAGRANICZNYCH

W 2021 r. obwarowania związane z pandemią Covid-19 nie były już tak rygorystyczne jak rok wcześniej, a przekraczanie granic odbywało się swobodniej. Tym samym wzrosła aktywność agencji zatrudnienia w zakresie kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. Tendencja ta utrzymała się również w 2022 r., kiedy odnotowano w ujęciu rocznym wzrost o 18,9 %  zatrudnionych pracowników za granicą.

W 2021 r. agencje zatrudnienia skierowały 18 226 osób, w tym 1 721 cudzoziemców, do pracy do pracodawcy zagranicznego, natomiast w 2022 r. osób tych było więcej, bo 21 667 osób, w tym 2 634 cudzoziemców, co stanowiło 18,9 % wzrost liczby osób skierowanych do pracodawcy zagranicznego w ujęciu rocznym.

Przeważającą działalność agencji pośrednictwa pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego stanowiła rekrutacja obywateli RP - w 2021 r. u pracodawcy zagranicznego podjęło pracę 16 545 obywateli RP, natomiast w 2022 r. były to 19 033 osoby.

W 2022 r. obywatele RP stanowili 88% osób zrekrutowanych przez agencje do pracy do pracodawcy zagranicznego. Ogół osób zatrudnionych u pracodawcy zagranicznego wzrósł w ujęciu rocznym o 18,9 %, natomiast zatrudnionych cudzoziemców o 53 %. Wśród cudzoziemców przeważali obywatele Łotwy, Ukrainy i Rosji.

Do pracy za granicą kierowani byli głównie pracownicy z branży morskiej, co wynika ze specyfiki pomorskiego rynku pracy :

•      marynarze i pokrewni (w 2021 r. – 6 948 osób, w tym 367 cudzoziemców; w 2022 r. – 8 342 osoby, w tym 961 cudzoziemców);

•      oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni (w 2021 r. 3 886 osób, w tym 474 cudzoziemców; w 2022 r. 4 061 osób, w tym 546 cudzoziemców);

•      pracownicy służb technicznych żeglugi (w 2021 r. 2 882 osoby, w tym 459 cudzoziemców; w 2022 r. 2 581 osób, w tym 298 cudzoziemców).

 

3. DORADZTWO PERSONALNE ORAZ PORADNICTWO ZAWODOWE

W latach 2021–2022 obserwowano niesłabnące zainteresowanie pracodawców usługami doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego. Osoby korzystały z poradnictwa zawodowego mniej chętnie niż pracodawcy.

Liczba pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego w 2021 r. wyniosła 931, natomiast w 2022 r. - 1 151, tj. wzrost o 23,6 %.

Liczba pracodawców korzystających z usług poradnictwa zawodowego w 2021 r. wyniosła 860, a w 2022 r. – 970, tj. wzrost o 12,8 %.

Liczba osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego w 2021 r. wyniosła 8 822, natomiast w 2022 r. – 8 461, co stanowi spadek o 4,1 %.

 

4. DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

W 2021 r. liczba zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej wyniosła 35 272 osoby, w tym 17 454 cudzoziemców, a w 2022 r. wzrosła do 38 718 osób, w tym 20 251 cudzoziemców. Wzrost ogólnej liczby osób, które podjęły zatrudnienie tymczasowe wyniósł 9,8%, natomiast wzrost liczby zatrudnionych cudzoziemców wyniósł w ujęciu rocznym 16%.

Liczba osób zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej w podziale na obywateli RP, Ukrainy i pozostałe narodowości kształtowała się następująco:

•      obywatele RP - w 2021 r. zatrudniono 17 818 osób, natomiast w 2022 r. – 18 467 osób, tj. wzrost o 3,6 %;

•      obywatele Ukrainy – w 2021 r. zatrudniono 13 715 osób, natomiast w 2022 r. – 16 236  osób, tj. wzrost o 18,4 %;

•       obywatele innych narodowości – w 2021 r.  zatrudniono 3 739 osób, natomiast w 2022 r. – 4 015 osób, tj. wzrost o 7,4 %.

Powyższe dane wskazują na wpływ wybuchu wojny w Ukrainie na wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych, w tym cudzoziemców głównie pochodzących z Ukrainy. Po pandemicznym spowolnieniu nastąpił wzrost zatrudnienia w ramach pracy tymczasowej. Po rosyjskiej agresji odwróciły się jednak proporcje - wojenny odpływ ukraińskich mężczyzn zastąpił napływ kobiet, które wkroczyły na polski rynek pracy. Pojawił się deficyt mężczyzn jako pracowników głównie przemysłowych. Ukraińskie kobiety tak licznie przybyłe do Polski zajmowały wolne miejsca pracy, co również przyczyniło się do tendencji wzrostowej w usłudze pracy tymczasowej.

Źródło: 

1. Zbiorcza informacja o działalności agencji zatrudnienia składana przez Marszałka Województwa za rok 2021

2. Zbiorcza informacja o działalności agencji zatrudnienia składana przez Marszałka Województwa za rok 2022

Opracowała: Aleksandra Pankiewicz, Wydział Obsługi Rejestrów, WUP w Gdańsku

Pliki do pobrania:

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – ANALIZA PORÓWNAWCZA 2021-2022.pdf

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.