Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Długotrwale bezrobotni w województwie pomorskim [RAPORT WUP]

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 16 grudnia 2021

W ostatnich miesiącach w województwie pomorskim obserwuje się zjawisko rosnącej liczby osób długotrwale bezrobotnych oraz ich udziału w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. W maju br. liczba osób bezrobotnych wyniosła 56,9 tys., z czego aż 46,5% (tj. 26,5 tys. osób) stanowiły osoby, które w okresie ostatnich 24 miesięcy przez okres ponad 12 miesięcy pozostawały w rejestrach powiatowych urzędów pracy. Co istotne z punktu widzenia polityk lokalnych oraz sytuacji związanej z pandemią COVID-19, liczba zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych w województwie pomorskim rośnie nieprzerwanie od marca 2020 r. Należy podkreślić, że w okresie przedpandemicznym liczba osób stanowiących tę grupę zmieniała się nieznacznie – ogólna tendencja miała raczej charakter spadkowy, a występujące wzrosty wiązały się z sezonowością.

Wykres 1. Liczba osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych według stanu na koniec miesiąca – województwo pomorskie

Wykres 1. Liczba osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych według stanu na koniec miesiąca – województwo pomorskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MRPiT-01

Pobierz transkrypcję danych do Wykresu 1: Liczba osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych według stanu na koniec miesiąca – woj. pomorskie (PDF; 635 KB)

W okresie maj 2019 – maj 2021 liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 30%, tj. 13,1 tys. osób (z 43,8 tys. do 56,9 tys.). W tożsamym okresie liczba osób długotrwale bezrobotnych wzrosła o 7,5 tys. osób tj. 39,8%. Biorąc pod uwagę wpływ pandemii można wnioskować, że spowodowała ona nie tylko większy niż zazwyczaj wzrost liczby osób długotrwale pozostających bez pracy – o 8,3 tys. w okresie marzec 2020 – maj 2021. Wpłynęła również na indywidualne wydłużenie czasu pozostawania poza rynkiem pracy, o czym świadczy stopniowy, a nie nagły wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych od marca 2021 r., a więc w roku po wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce.

Wykres 2. Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych – województwo pomorskie

Wykres 2. Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych – województwo pomorskie
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MRPiT-01

Pobierz transkrypcję danych do Wykresu 2: Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych – woj. pomorskie (PDF; 632 KB)

Jak przedstawiono na Wykresie 2, w maju 2019 r. udział długotrwale bezrobotnych wynosił 43,3%, w maju 2020 r. 37,9%, zaś w maju 2021 r. 46,5%. Zmiana udziału w ciągu dwóch lat (maj 2019 – maj 2021) wyniosła 3,2 pkt. proc., zaś w okresie maj 2020 – maj 2021 sięgnęła aż 8,6 pkt. proc. Warto nadmienić także, że liczba osób bezrobotnych (oraz stopa bezrobocia) i długotrwale bezrobotnych rosły równocześnie. Istotne w kwestii oceny wzrostu liczby osób długotrwale bezrobotnych w długim okresie, będą najbliższe miesiące, w których bezrobocie prawdopodobnie będzie zmniejszało się. Pojawia się jednak pytanie, czy w ślad za tą zmianą pójdzie liczba i udział osób długotrwale bezrobotnych. Aktualnie niepokojący trendem jest rosnąca liczba osób długotrwale pozostających bez pracy, towarzysząca spadkowi liczby osób bezrobotnych, co może świadczyć o znacznych trudnościach z aktywizacją zawodową tej grupy beneficjentów powiatowych urzędów pracy.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.