Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Deficyt zawodów związanych z budownictwem w powiecie chojnickim

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 17 sierpnia 2021

Deficyt zawodów związanych z budownictwem w powiecie chojnickim

Analizując rynek pracy w powiecie chojnickim pod względem zawodów deficytowych i nadwyżkowych, można zauważyć, że w 2017 roku nie zaszły większe zmiany. Zarówno w badaniu z 2016 roku, jak i prognozie na 2018 rok wystąpił bardzo zbliżony udział zawodów deficytowych (w tych zawodach pracodawcy mogą mieć trudności ze znalezieniem pracowników). W prognozie na rok 2017 wynosił on 30,4%, a w prognozie na rok 2018 – 30,1%. Niewielkie przesunięcia nastąpiły między zawodami nadwyżkowymi (zbyt wielu chętnych do pracy w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy) a zrównoważonymi. Udział zawodów z pierwszej grupy zmniejszył się o 2,6 p.p. (z 8,1% do 5,5%), z drugiej wzrósł o 2,9 p.p. (z 61,5% do 64,4%).

Wykres. Prognoza zapotrzebowania na zawody w 2017 i 2018 roku – powiat chojnicki

Wykres: Prognoza zapotrzebowania na zawody w 2017 i 2018 roku – powiat chojnicki

Transkrypcja danych do wykresu: prognoza zapotrzebowania na zawody w 2017 i 2018 roku – powiat chojnicki (PDF; 532 KB)

 

Zmiany wśródzawodów deficytowych

Mimo względnej stabilności w poszczególnych grupach zawodów, warto odnotować istotną dynamikę zmian wśród poszczególnych profesji zakwalifikowanych do deficytu. Na 49 zawodów, które w bieżącym badaniu znalazły się w deficycie, tylko 16 zostało zakwalifikowanych do tej grupy we wszystkich dotychczasowych edycjach badania Barometr zawodów.

Największą liczbę z tej grupy stanowią zawody związane z budownictwem: cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, inżynierowie budownictwa, monterzy instalacji budowlanych oraz spawacze. Przyczyną deficytu w tych zawodach jest brak osób z doświadczeniem i uprawnieniami oraz ogólnie brak chętnych do pracy. Istotnym problemem jest też praca w szarej strefie oraz wyjazdy zagraniczne specjalistów.

Szczególnym zawodem w tej kategorii są kierownicy budowy, którzy w każdej edycji badania znaleźli się w deficycie, a w skali województwa są wśród zawodów zrównoważonych. Przyczyną tego jest brak osób z doświadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami.

 

Równowaga w województwie – deficyt w powiecie

Oprócz kierowników budowy w powiecie chojnickim zdiagnozowano jeszcze 9 zawodów, które zostały zakwalifikowane do deficytu w obecnej edycji badania, natomiast w skali województwa znalazły się w równowadze. Do tej grupy należą technicy budownictwa. Tu deficyt wynika z braku specjalistów z wykształceniem wyższym inżynierskim, stąd pracodawcy często posiłkują się kandydatami z wykształceniem średnim budowlanym. Takich kandydatów również brakuje.

Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych w deficycie znaleźli się ze względu na brak osób z odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku florystów deficyt wiąże się natomiast z brakiem odpowiednich umiejętności manualnych. W związku z reformą edukacji przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na asystentów w edukacji. Pozostałe zawody deficytowe to: pracownicy ds. techniki dentystycznej (poszukiwani są głównie asystenci stomatologiczni), pracownicy poligraficzni (kandydaci nie spełniają wymogów pracodawców, brak znajomości programów komputerowych) oraz robotnicy leśni. W przypadku tych ostatnich możliwy wzrost zapotrzebowania i deficyt pracowników ma związek z usuwaniem skutków ubiegłorocznej sierpniowej nawałnicy.

Pozostałe dwa zawody z tej grupy we wszystkich edycjach badania zakwalifikowane zostały do deficytu, a w skali województwa znalazły się w grupie zawodów zrównoważonych. Graficy komputerowi – ze względu na brak znajomości programów graficznych u kandydatów do pracy. Z kolei mechanicy maszyn i urządzeń – z powodu braku chętnych do wykonywania zawodu oraz braku osób z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem.

 

Zawody nadwyżkowe w Chojnicach

Do zawodów nadwyżkowych zakwalifikowano 9 zawodów, z czego aż 7 w nadwyżce było w każdej z trzech edycji badania. Na szczególną uwagę zasługują 4 z nich, które w skali województwa zakwalifikowane zostały do równowagi.

Specjaliści rolnictwa i leśnictwa, technicy mechanicy oraz technicy informatycy w nadwyżce znajdują się w związku ze zbyt dużą liczbą absolwentów lokalnych szkół, na których nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. Bezrobotni obuwnicy to głównie osoby, które utraciły pracę w związku z likwidacją zakładów pracy zajmujących się produkcją obuwia.

Poproszeni o komentarz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach stwierdzili, że statystyki wskazują na widoczną poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy powiatu chojnickiego. Notuje się istotny spadek liczby bezrobotnych przy coraz większej liczbie zgłaszanych ofert pracy. Niestety pracodawcy coraz częściej wskazują na brak potencjalnych kandydatów do pracy, sygnalizując problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Utrudniona rekrutacja zmusza ich do obniżania wymagań stawianych kandydatom. Coraz częściej jedynym kryterium są „chęci do pracy”. Trudna sytuacja na rynku pracy zmusza do szukania innych rozwiązań. Aby pozyskać odpowiedniego kandydata, pracodawcy posiłkują się pracownikami ze Wschodu, którzy niejednokrotnie zapełniają lukę na stanowiskach trudnych do obsadzenia.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.