Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - styczeń 2023 r.

Drukuj

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - styczeń 2023 r.

Od kilku miesięcy statystyki obrazujące aktualną sytuację na rynku pracy ulegają pogorszeniu. W odniesieniu do koniunktury gospodarczej, w większości badanych obszarów pomorscy przedsiębiorcy ocenili koniunkturę niekorzystnie, a tylko obszar informacji i komunikacji oceniono pozytywnie. Wzrósł także odsetek przedsiębiorców deklarujących, że negatywne skutki wojny w Ukrainie i jej konsekwencje poważnie zagrażają stabilności firmy.

 

 

 

Koniunktura gospodarcza według GUS

Wszystkie badane obszary z wyjątkiem informacji i komunikacji, zostały negatywnie ocenione przez pomorskich przedsiębiorców

 • lepiej niż w grudniu 2022 r. oceniono koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym  (minus 11,5; miesiąc wcześniej minus 13,4), budownictwie (minus 20,4; miesiąc wcześniej minus 23,2), handlu detalicznym (minus 15,5; miesiąc wcześniej minus 19,9)  oraz w informacji i komunikacji  (22,8; miesiąc wcześniej 10,8);
 • przedsiębiorcy z pozostałych sektorów objętych badaniem ocenili koniunkturę gorzej niż przed miesiącem, a największy spadek zanotował sektor zakwaterowanie i gastronomia (z minus 11,6 do minus 25,8);

                                 

                                   Transkrypcja danych do: Rynek pracy województwa pomorskiego - dane szacunkowe styczeń 2023 r. (PDF; 142 KB)


Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

 • w styczniu 2023 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 6 015 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 134  (tj. o 2,3%) więcej niż w poprzednim miesiącu;
 • porównując rok do roku w styczniu 2023 r. odnotowano spadek ofert pracy z 9 253 do 6 015, tj. o 3 238 (o 35,0%);
 • wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w styczniu 2023 r. w porównaniu z grudniem 2022 r. nastąpił w czternastu powiatach, a największy względny wzrost odnotowano w powiecie bytowskim (wzrost o 223,7%; z 76 do 246);
 • w pozostałych powiatach odnotowano spadek w stosunku do ubiegłego miesiąca, a największy względny spadek wystąpił w powiecie starogardzkim (spadek o 53,7%; z 188 do 87).

Bezrobocie rejestrowane

 • według stanu na 31 stycznia 2023 r. w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 45 211, czyli o 2 810 osób (tj. o 6,6%) więcej niż przed miesiącem i o 3 946 osób (tj. o 8,0%) mniej niż w styczniu 2022 r.;
 • we wszystkich powiatach województwa pomorskiego odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2022 r., a największy względny wzrost zanotowano w Słupsku (o 9,7%; z 1 336 do 1 466).


Stopa bezrobocia

 • według stanu na 31 stycznia 2023 r. stopa bezrobocia wyniosła 4,9%, wzrosła o 0,3 pkt. proc. w stosunku do miesiąca ubiegłego;
 • porównując rok do roku, w styczniu 2023 r. poziom stopy bezrobocia zmniejszył się o 0,4 pkt. proc.;
 • poziom stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym wzrósł we wszystkich powiatach - największy odnotowano w powiatach: chojnickim, człuchowskim, malborskim oraz słupskim – wzrost o 0,6 pkt. proc.


Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 • w styczniu 2023 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wpisano do ewidencji 3 823 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • w porównaniu z grudniem 2022 r. odnotowano wzrost liczby oświadczeń o 21 (tj. o 0,6%);
 • w ośmiu powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego odnotowano więcej oświadczeń niż przed miesiącem, a największy względny wzrost wystąpił w powiecie starogardzkim (o 151,4%, z 35 do 88);
 • w siedmiu powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego odnotowano spadek liczby oświadczeń, a największy względny spadek odnotowano w powiecie sztumskim (o 35,7%, z 14 do 9);
 • w dwóch powiatowych urzędach pracy liczba oświadczeń pozostała na takim samym poziomie.


Dane statystyczne dotyczące obywateli Ukrainy

 • w styczniu 2023 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano jako osoby bezrobotne 286 obywateli Ukrainy, czyli o 41 osób (tj. o 16,7%) więcej niż przed miesiącem;
 • w styczniu 2023 r. złożono 9 070 powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, czyli o 3 411 (tj. o 60,3%) więcej niż w grudniu 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

Infografika Rynek pracy - styczeń 2023 r. (PDF; 136 KB).pdf

Informacja szacunkowa - styczeń 2023 r. (PDF; 358 KB).pdf

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.