Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w woj. pomorskim - wrzesień 2022 r.

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 11 października 2022

Dane szacunkowe o rynku pracy w woj. pomorskim - wrzesień 2022 r.

Stopa bezrobocia we wrześniu br. wzrosła o 0,1 pkt. proc. w stosunku do sierpnia i osiągnęła poziom 4,4%. Porównując miesiąc do miesiącawzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych o 523 osoby (tj. o 1,3%) oraz liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 130 (tj. o 1,7%).

Analizując statystyki dotyczące liczby obywateli Ukrainy na pomorskim rynku pracy, we wrześniu odnotowano nieznaczny wzrost (o 11 osób, tj. o 3,2%) liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne. W stosunku do ubiegłego miesiąca spadła (o 49, tj. o 0,7%) liczba powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy.

Po dwóch miesiącach względnej stabilizacji zjawiska bezrobocia, statystyki obrazujące aktualną sytuację na rynku pracy uległy nieznacznemu pogorszeniu. Przed nami kolejne miesiące odczuwania skutków wojny w Ukrainie, problemów związanych z rosnącymi kosztami energii elektrycznej oraz wysokiej inflacji. W odniesieniu do koniunktury gospodarczej, pomorscy przedsiębiorcy zanotowali w większości badanych obszarów pogorszenie sytuacji. Wzrósł także odsetek przedsiębiorców deklarujących, że pogarszająca się kondycja gospodarki stanowi poważne zagrożenie dla stabilności firmy. Ponadto, przedsiębiorcy stwierdzili, że dostrzegają negatywny wpływ wojny w Ukrainie na prowadzoną działalność gospodarczą, a w najbliższej przyszłości prognozują znaczny wzrost kosztów, zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz spadek sprzedaży.


Koniunktura gospodarcza według GUS

Pomorscy przedsiębiorcy w większości obszarów ocenili ogólny klimat koniunktury gospodarczej negatywnie, a jedynie informacja i komunikacja zanotowała dodatnią wartość wskaźnika.

 • lepiej niż w sierpniu br. oceniono koniunkturę w handlu hurtowym (+6,2 pkt. m/m) oraz w obszarze informacja i komunikacja (+4,5 pkt. m/m);
 • przedsiębiorcy z pozostałych sektorów objętych badaniem ocenili koniunkturę gorzej niż przed miesiącem, a największy spadek zanotował sektor transportu i gospodarki magazynowej (-8,0 pkt. m/m);
 • największy spadek ocen w porównaniu z wrześniem 2021 r. odnotowano w sektorze informacja i komunikacja (-43,0 pkt. r/r).


Transkrypcja danych do infografiki: Rynek pracy województwa pomorskiego – dane szacunkowe wrzesień 2022 r. (PDF; 139 KB)


Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

 • we wrześniu 2022 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 7 881 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 130  (tj. o 1,7%) więcej niż w poprzednim miesiącu;
 • w porównaniu z wrześniem 2021 r. (8 167) odnotowano spadek o 286 (tj. o 3,5%)  wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej;
 • względny wzrost wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej we wrześniu br. w porównaniu z sierpniem br. nastąpił w dziesięciu powiatach, a największy odnotowano w powiecie chojnickim (o 115,4%, tj. o 240 miejsc);
 • w pozostałych powiatach odnotowano względny spadek w stosunku do ubiegłego miesiąca, a największy wystąpił w m. Sopot (o 68,7%, tj. o 68 miejsc).


Bezrobocie rejestrowane

 • według stanu na 30 września br. w woj. pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 41 398, czyli o 523 osoby (tj. o 1,3%) więcej niż przed miesiącem i o 9 975 osób (tj. o 19,4%) mniej niż we wrześniu 2021 r.;
 • względny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec sierpnia br. wystąpił w dwunastu powiatach, a największy zanotowano w powiecie puckim (o 11,5%, tj. o 144 osoby);
 • w pozostałych powiatach odnotowano względny spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu z ubiegłym miesiącem br., a największy odnotowano w powiecie sztumskim (o 8,3%, tj. o 51 osób).


Stopa bezrobocia

 • według stanu na 30 września br. stopa bezrobocia wyniosła 4,4%, czyli wzrosła o 0,1 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca;
 • we wrześniu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa o 1,1 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku;
 • we wrześniu 2022 r. odnotowano wzrost poziomu stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym w dziewięciu powiatach, a największy zaobserwowano w powiecie nowodworskim (o 0,7 pkt. proc.);
 • w sześciu powiatach poziom stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym spadł, a największy spadek wystąpił w powiecie sztumskim (o 0,4 pkt. proc.),
 • w pięciu powiatach stopa bezrobocia w ujęciu miesięcznym pozostała na tym samym poziomie.


Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 • we wrześniu br. w powiatowych urzędach pracy woj. pomorskiego wpisano do ewidencji 4 750 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • w porównaniu z sierpniem br. odnotowano wzrost liczby oświadczeń o 215 (tj. o 4,7%);
 • w porównaniu z wrześniem 2021 r. (16 081) odnotowano spadek liczby oświadczeń o 11 331 (tj. o 70,5 %);
 • w dwunastu powiatowych urzędach pracy woj. pomorskiego odnotowano więcej oświadczeń niż przed miesiącem, a największy względny wzrost wystąpił w powiecie chojnickim (o 119,4%, tj. o 37 oświadczeń);
 • w pozostałych pięciu powiatowych urzędach pracy w ujęciu miesięcznym zaobserwowano spadek liczby oświadczeń, a największy względny spadek zanotowano w powiecie kwidzyńskim (o 77,8%, tj. o 14 oświadczeń).


Dane statystyczne dotyczące obywateli Ukrainy

 • we wrześniu br. w powiatowych urzędach pracy woj. pomorskiego zarejestrowano jako osoby bezrobotne 357 obywateli Ukrainy, czyli o 11 osób (tj. o 3,2%) więcej niż przed miesiącem;
 • we wrześniu br. złożono 6 731 powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, czyli o 49 (tj. o 0,7%) mniej niż w sierpniu br.

Oprac. Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Pliki do pobrania:

Infografika_rynek pracy - wrzesień 2022 (JPG, 242 KB)

Informacja szacunkowa - wrzesień 2022 (PDF, 318 KB)

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.