Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w woj. pomorskim - wrzesień 2021 r.

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 18 października 2021

Dane szacunkowe o rynku pracy w woj. pomorskim - wrzesień 2021 r.

Analizując sytuację na pomorskim rynku pracy jaka miała miejsce we wrześniu br. można stwierdzić, że cały czas doświadczamy niewielkiej poprawy wskaźników opisujących bezrobocie w naszym regionie. Nieco inaczej sytuacja obrazuje się w ocenie pomorskich przedsiębiorców. We wrześniu ogólny klimat koniunktury gospodarczej został oceniony przez nich negatywnie w większości badanych obszarów. Najbardziej pesymistyczne oceny odnotowano wśród przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, natomiast najbardziej pozytywne oceny występowały wśród firm w sekcji informacja i komunikacja.

We wrześniu, w stosunku do sierpnia br. zarejestrowano więcej bezrobotnych, zwiększyła się także skala wyrejestrowań z powiatowych urzędów pracy. Natomiast wg stanu na koniec września w rejestrach powiatowych urzędów pracy widniało mniej osób bezrobotnych niż w miesiącu wcześniejszym. Spadkowi uległa stopa bezrobocia, a także liczba miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pozostających w dyspozycji urzędów pracy. Wzrosła natomiast liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Koniunktura gospodarcza według GUS

Dokonane przez pomorskich przedsiębiorców oceny ogólnej koniunktury gospodarczej we wrześniu są w większości lepsze niż miesiąc temu. Pozytywne zmiany w ocenie sytuacji gospodarczej w stosunku miesiąc do miesiąca dotyczą czterech sektorów: handel hurtowy oraz detaliczny, transport i gospodarka magazynowa oraz informacja i komunikacja. Największa poprawa wystąpiła wśród handlu hurtowego o 9,1 pkt. oraz informacji i komunikacji o 8,9 pkt., zdecydowanie mniejsza poprawa wystąpiła w przypadku transportu i gospodarki magazynowej o 1,4 pkt. oraz handlu detalicznego o 1,0 pkt. Pozostałe sektory oceniły ogólny klimat koniunktury gospodarczej gorzej niż przed miesiącem. Największy spadek nastrojów dotyczy firm działających w sektorze zakwaterowanie i gastronomia – o 28,0 pkt. w stosunku miesiąc do miesiąca. Zaś w budownictwie odnotowano spadek o 2,4 pkt., a w przetwórstwie przemysłowym o 2,0 pkt.

Infografika: Rynek pracy województwa pomorskiego –  dane szacunkowe wrzesień 2021 r.
Transkrypcja danych do infografiki: Rynek pracy województwa pomorskiego - dane szacunkowe wrzesień 2021 (PDF, 863 KB)

 

Oferty pracy

 • we wrześniu do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego wpłynęło 8,1 tys. ofert pracy; jest to o 2,1 tys., tj. 20,4% mniej niż w poprzednim miesiącu,
 • w porównaniu z wrześniem 2020 r. odnotowano 5,8% spadku liczby wolnych miejsc pracy (w ubiegłym roku wyniosła ona 8,6 tys.),
 • największy wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej we wrześniu w porównaniu z sierpniem nastąpił w powiecie słupskim (o 54,3%, tj. 164 oferty),
 • największy spadek odnotowano w Słupsku (o 51,8%, tj. 307 ofert mniej niż przed miesiącem).

 

Bezrobocie rejestrowane

 • według stanu na 30 września liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 51,7 tys.; jest to o 0,9 tys. (1,6%) mniej niż przed miesiącem i o 2,1 tys. (3,8%) mniej niż rok temu,
 • największy spadek liczby osób bezrobotnych w porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił w powiecie starogardzkim – 8,2%, tj. o 256 osób,
 • wzrost liczby osób bezrobotnych w stosunku do sierpnia wystąpił w siedmiu powiatach, a największy dotyczy powiatu puckiego – 2,5%, tj. o 38 osób,
 • w powiecie wejherowskim liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych nie uległa zmianie.

 

Stopa bezrobocia

 • stopa bezrobocia w końcu września wyniosła 5,5% i jest to spadek o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z końcem sierpnia,
 • w porównaniu z końcem września 2020 r. w bieżącym roku stopa bezrobocia jest niższa o 0,2 pkt. proc.,
 • spadek stopy bezrobocia we wrześniu wystąpił w jedenastu powiatach województwa pomorskiego,
 • największy spadek stopy bezrobocia miesiąc do miesiąca odnotowano w powiecie starogardzkim – o 0,5 pkt. proc.,
 • w powiecie bytowskim i wejherowskim stopa bezrobocia pozostała na takim samym poziomie, jak przed miesiącem,
 • wzrost stopy bezrobocia w ujęciu miesiąc do miesiąca wystąpił w siedmiu powiatach:
  • człuchowskim, lęborskim i nowodworskim – o 0,2 pkt. proc.,
  • kartuskim, puckim, słupskim i sztumskim – o 0,1 pkt. proc.

 

Zatrudnianie cudzoziemców

 • we wrześniu w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano 16,1 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,
 • w porównaniu z sierpniem nastąpił wzrost liczby oświadczeń, o 0,9 tys., tj. 5,7%,
 • w porównaniu z wrześniem 2020 r., kiedy liczba oświadczeń wyniosła 14,2 tys., w stosunku rok do roku nastąpił wzrost liczby oświadczeń o 1,9 tys., tj. 13,4%,
 • największy przyrost liczby oświadczeń miesiąc do miesiąca nastąpił w powiecie bytowskim – o 35,2%, tj. o 56 oświadczeń,
 • największy spadek liczby oświadczeń w porównaniu z sierpniem nastąpił w powiecie lęborskim – o 24,6%, tj. o 15 oświadczeń.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Danymi szacunkowymi o rynku pracy w województwie pomorskim - wrzesień 2021 r. (PDF; 965 KB) 

Grafikę w formacie PDF można pobrać tutaj (PDF; 754 KB)

 

Oprac.: Dorota Gabryelczyk, Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.