Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Cudzoziemcy na Pomorzu w dobie pandemii – dane za pierwsze półrocze 2020 roku

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 9 listopada 2021

Cudzoziemcy na Pomorzu w dobie pandemii – dane za pierwsze półrocze 2020 roku

Początek bieżącego roku przyniósł szereg niekorzystnych zjawisk na całym świecie, wywołując przy tym potężny kryzys gospodarczy. Pandemia koronawirusa odmieniła naszą rzeczywistość praktycznie w każdym jej aspekcie, zmieniając dotychczasowe życie, wprowadzając społeczną izolację i restrykcje. Gospodarka została mocno nadwyrężona i zapewne przez długi jeszcze czas będziemy doświadczać negatywnych skutków z nią związanych.

Jednym z obostrzeń, jakie obowiązywały w naszym kraju, ale jednocześnie miały istotny wpływ na zminimalizowanie zachorowań na COVID-19, było zamknięcia granic Polski. Spowodowało to szereg utrudnień, z którymi przyszło zmierzyć się polskim przedsiębiorcom – jak chociażby odcięcie napływu pracowników zza granicy. Potwierdzają to dane dotyczące zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Co pokazują liczby?

W pierwszej połowie 2020 roku średnia miesięczna liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom wyniosła 8,5 tys.; dla porównania w analogicznym okresie rok wcześniej – 11, 1 tys. Zamknięcie granic Polski, a także zamrożenie gospodarki daje dokładny ogląd sytuacji, szczególnie widoczny w dwóch pierwszych miesiącach obowiązywania największych restrykcji – tj. w okresie od marca do kwietnia.

Już od lutego br. liczba cudzoziemców zatrudnianych na podstawie oświadczeń w województwie pomorskim zaczęła drastycznie spadać – w kwietniu osiągnęła poziom 3,5 tys. Po złagodzeniu obostrzeń i dwumiesięcznym odstępie czasu liczba oświadczeń była bliska stanu sprzed czterech miesięcy, chociaż jej przyrost nie był już tak spektakularny jak spadek oświadczeń.

rys 1: Liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

Transkrypcja danych do rys 1: Liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (PDF; 403 KB)

 

Czerwiec, w odniesieniu do trzymiesięcznego spadku zatrudniania cudzoziemców, wyróżnił się na tle poprzednich miesięcy wzrostem popytu na cudzoziemców; liczba oświadczeń znacząco przewyższała ich liczbę z czerwca 2019 r. o 12,8% (tj. o 1,3 tys.).

 

W Trójmieście największe deficyty pracowników zaspokajane były cudzoziemcami

Potrzeby pracodawców w każdym regionie województwa pomorskiego są bardzo zróżnicowane pod względem niedoborów pracowników. Z największym brakiem pracowników w I półroczu 2020 roku musieli zmierzyć się przedsiębiorcy z północnej części województwa pomorskiego. Deficyt ten został uzupełniony pracownikami z zagranicy w Gdańsku i powiecie gdańskim – 25,8 tys. oświadczeń (50,3% ogółu); 9,1 tys. oświadczeń dotyczyło kobiet (tj. 35,3% ogółu). Najwięcej cudzoziemców z powiatu gdańskiego i Gdańska (8,7 tys., tj. 33,7% ogółu pracujących na podstawie oświadczenia) znalazło zatrudnienie w sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, czyli przede wszystkim za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Nieco mniej cudzoziemców zatrudniło się w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 7,1 tys. (tj. 27,6% wszystkich oświadczeń). Ponad połowę oświadczeń – 15,8 tys. (tj. 61,2%) – stanowiły oświadczenia dla zawodu pracownicy przy pracach prostych.

rys. 2: Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom I półrocze 2020 r.

Transkrypcja danych do rys. 2: Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom wpisane do ewidencji oświadczeń przez powiatowe urzędy pracy w I półroczu 2020 r. (PDF; 601 KB)

 

Z niewielkimi trudnościami, związanymi z brakiem rodzimych kandydatów do pracy lub problemami z pozyskaniem cudzoziemców z uwagi na pandemię, mierzyły się mniejsze powiaty takie jak: malborski i kwidzyński. To tutaj odnotowano najmniejszą liczbę oświadczeń – odpowiednio 135 i 258.

 

Koronawirus zwiększył przewagę obywateli Ukrainy nad innymi narodowościami

W obserwowanym okresie narodowość cudzoziemców nie uległa znaczącej zmianie. W II kwartale bieżącego roku odnotowano wzrost odsetka obywateli Ukrainy o 2 pkt proc. (w 2019 roku wyniósł on 87%) oraz spadek odsetka obywateli Białorusi i Gruzji – o 1 pkt proc.

Warto przy tym pamiętać, że był to okres, w którym skutki pandemii były znacząco odczuwane.

rys. 3: Struktura oświadczeń według kraju pochodzenia cudzoziemców

Transkrypcja danych do rys. 3: Struktura oświadczeń według kraju pochodzenia cudzoziemców (PDF; 583 KB)

 

W czasie pandemii transport i gospodarka magazynowa była silnie wspierana przez obywateli spoza Polski

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno również w strukturze cudzoziemców zatrudnianych w poszczególnych sekcjach PKD. I tak, w okresie od kwietnia do czerwca można zauważyć najwiekszą zmianę szczególnie w sekcji transport i gospodarka magazynowa; w okresie od stycznia do marca sekcja ta charakteryzowała się takim samym udziałem (6% cudzoziemców), natomiast w II kwartale bieżącego roku odsetek cudzoziemców zatrudnianych w tej sekcji wzrósł do poziomu 10% w kwietniu oraz do 12% w maju i w czerwcu.

rys. 4: Struktura oświadczeń według sekcji PKD

Transkrypcja danych do rys. 4: Struktura oświadczeń według sekcji PKD (PDF; 601 KB)

 

W odniesieniu do pozostałych miesięcy, to właśnie w maju można było zaobserwować największe zmiany w sekcji przetwórstwo przemysłowe. Przyczynił się do tego znaczący wzrost udziału cudzoziemców zatrudnianych w przetwórstwie przemysłowym, kosztem jego spadku w sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca. Zaobserwowana tendencja nie powinna dziwić z uwagi chociażby na fakt, że sekcja ta obejmuje agencje zatrudnienia, które szczególnie w tym trudnym okresie doświadczały skutków pandemii.

Niewielka zmiana struktury oświadczeń zarysowała się także w kwietniu, gdzie zdecydowanie uwidocznił się niski odsetek cudzoziemców pracujących w sekcji działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

 

Po trzech miesiącach restrykcji wystąpił duży wzrost cudzoziemców na stanowisku pracownicy przy pracach prostych

Niewielkie zmiany w strukturze oświadczeń według grup zawodowych wystąpiły dopiero w maju i czerwcu br. W maju na uwagę zasługuje wzrost odsetka cudzoziemców zatrudnionych na stanowisku operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń; natomiast w czerwcu – wzrost udziału pracujących przy pracach prostych, przy jednoczesnym spadku zatrudnionych jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy.

rys. 5: Struktura oświadczeń według wielkich grup zawodów

Transkrypcja danych do rys. 5: Struktura oświadczeń według wielkich grup zawodów (PDF; 600 KB)

 

Pracodawcy, którzy w okresie nasilenia epidemii koronawirusa zmuszeni byli ograniczyć prowadzenie działalności gospodarczej, powoli na nowo zaczynają być aktywni na rynku pracy. Widać to chociażby po zapotrzebowaniu na cudzoziemców liczba oświadczeń wzrosła do poziomu sprzed pandemii. Aczkolwiek nie oznacza to wcale, że sytuacja w kraju jest już stabilna i gospodarka wróciła na tory sprzed okresu spowolnienia. Pracodawcy nadal mają problemy związane z funkcjonowaniem firm, w tym te kadrowe.

Badanie, przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pod koniec zeszłego roku nt. potrzeb imigrantów z Ukrainy i Białorusi, nadal nie traci na aktualności. I, co warto podkreślić, zdecydowanie wyraźniej uwypukla poruszane w nim kwestie w odniesieniu do bieżącej sytuacji w województwie pomorskim. W tym miejscu istotnym jest również przypomnienie, że Ukraińcy i Białorusini są najliczniejszą grupą cudzoziemców, która wspiera kadrowo regionalny rynek pracy.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego, z dnia 13.07.2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania potrzeb imigrantów z Ukrainy i Białorusi (PDF; 4,6 MB) oraz zamieszczonymi wywiadami i komentarzami naszych ekspertów/komentatorów, w tym nowy komentarz do badania dr hab. Agaty Górny.

 

Oprac.: Dorota Gabryelczyk, Barbara Zabłocka – Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, Zespół redakcyjny PORP, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.