Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Coraz większe braki pracowników w powiecie człuchowskim

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 17 sierpnia 2021

Coraz większe braki pracowników w powiecie człuchowskim

Na przestrzeni ostatnich trzech lat coraz bardziej uwidaczniają się luki kadrowe na terenie powiatu człuchowskiego. Po dużym spadku zawodów deficytowych w 2016 i 2017 roku, odnotowujemy stopniowy wzrost udziału zawodów, w których mogą wystąpić problemy pracodawców z obsadzeniem miejsc pracy.

Przewidywane zapotrzebowanie na zawody na terenie powiatu człuchowskiego w 2019 roku zmieniło się w stosunku do roku poprzedniego. Nastąpiło duże przesunięcie zawodów z grupy zawodów zrównoważonych i niewielkie przesunięcie zawodów nadwyżkowych do deficytowych. W przypadku zawodów nadwyżkowych nastąpił transfer ze zrównoważonych. Warto też podkreślić, że jeden zawód – operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych – w poprzedniej prognozie zaklasyfikowany do deficytu, teraz widnieje w nadwyżce. Grupa zawodów zrównoważonych została w tegorocznej edycji badania poszerzona o kilka zawodów deficytowych z ubiegłorocznej prognozy.

Wykres. Udział kategorii zawodów w poszczególnych edycjach badania dla powiatu człuchowskiego

Wykres: Udział kategorii zawodów w poszczególnych edycjach badania dla powiatu człuchowskiego

Pobierz transkrypcję danych do wykresu: Udział kategorii zawodów w poszczególnych edycjach badania dla powiatu człuchowskiego (PDF; 475 KB)

Zdaniem ekspertów zapotrzebowanie na zawody w 2019 roku w odniesieniu do badania ubiegłorocznego ulegnie zmianie, gdyż odnotowuje się wzrost udziału zawodów deficytowych o 10 pkt. proc., spadek zrównoważonych o 12 pkt. proc. oraz wzrost nadwyżkowych o 2 pkt. proc.

W prognozie zapotrzebowania na zawody pomiędzy województwem pomorskim a powiatem człuchowskim zarysowuje się znacząca dysproporcja. W skali województwa większość zawodów określono jako zrównoważone (65%), zaś w powiecie człuchowskim nieco ponad połowa (53%) pozostaje w równowadze. W Pomorskiem 1/3 zawodów przypisano do deficytów, natomiast w powiecie człuchowskim 41%. Nadwyżki w skali regionu wystąpią dla 2% zawodów, a w powiecie człuchowskim dla 6%.

 

Sezonowe trudności z zatrudnianiem

Działalność na terenie powiatu człuchowskiego skupia się głównie wokół rolnictwa, w nieco mniejszym stopniu dotyczy przemysłu oraz przetwórstwa metalowego i spożywczego, oraz w pewnym stopniu turystyki. Specyfika regionu odzwierciedlona jest w sezonowości rolniczej. Do zaspokojenia braków kadrowych, szczególnie w czasie wzmożonej pracy w rolnictwie, zatrudniani są obywatele innych narodowości. Nowe miejsca pracy powstają głównie w sektorze usług. Aktualnie branża produkcyjna nasyciła się zatrudnianiem nowych pracowników i nie zwiększa liczby wolnych miejsc pracy, natomiast widoczne są delikatne rotacje wśród dotychczasowej kadry.

Kluczowymi pracodawcami powiatu człuchowskiego, wskazanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, są:

  • Goodvalley, przemysł mięsny,
  • West Pol. Sp. z o.o., produkcja, przetwórstwo mięsa i jelit wieprzowych,
  • Radpol S.A. wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu,
  • Asmet, produkcja elementów układów wydechowych do aut osobowych i dostawczych na rynek części zamiennych,
  • Asmet Sp. z o.o. producent układów wydechowych,
  • Canpol, gastronomia.

 

Zatrudnianie cudzoziemców

Pracodawcy z terenu powiatu człuchowskiego radzą sobie z brakami kadrowymi, zatrudniając pracowników innych narodowości. Cudzoziemcy najczęściej zatrudniani są w trakcie sezonu letniego w rolnictwie, a także w budownictwie; w większości są to obywatele Ukrainy.

 

Poszukiwani pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp

W oparciu o prognozę zapotrzebowania rynku pracy na zawody w 2019 roku w powiecie człuchowskim można jednoznacznie stwierdzić, że braki kadry widoczne są w zawodzie pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp. Zawód ten wskazano jako deficytowy w powiecie człuchowskim oraz malborskim, natomiast w powiecie wejherowskim określono jako nadwyżkowy. Według ekspertów ma to związek z brakiem kwalifikacji u potencjalnych kandydatów do pracy. W Pomorskiem pracowników ds. ochrony środowiska i bhp przypisano do równowagi. W poprzednich edycjach badania zawód ten w powiecie człuchowskim zawsze klasyfikowano do równowagi.

Zawodem, który podkreśla specyfikę powiatu, są instruktorzy rekreacji i sportu. Tylko w powiatach człuchowskim i starogardzkim w tegorocznej edycji badania zawód przypisano do deficytu ze względu na to, że na lokalnym rynku pracy brakuje osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Często takie osoby decydują się podjąć pracę w większych aglomeracjach.

 

Operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych – nadwyżka charakterystyczna dla powiatu człuchowskiego

Warto zwrócić uwagę na dwa charakterystyczne dla powiatu człuchowskiego zawody, które w skali województwa znalazły się w równowadze. Pierwszym są operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych, którzy tylko w powiecie człuchowskim znaleźli się w nadwyżce, natomiast w powiatach lęborskim, starogardzkim oraz kwidzyńskim przynależą do deficytu, a w pozostałych powiatach pozostają w równowadze. Jako przyczynę nadwyżki eksperci wskazywali zdezaktualizowane uprawnienia i posiadanie dłuższej przerwy w wykonywaniu zawodu przez osoby pozostające w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie, co uniemożliwia im podjęcie pracy. Na przestrzeni jednego roku zawód z deficytu przemieścił się do nadwyżki.

Warto przybliżyć również sytuację nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, których tylko w powiecie człuchowskim zaklasyfikowano do nadwyżki. W siedmiu powiatach województwa pomorskiego (gdańskim, kartuskim, kwidzyńskim, malborskim, puckim, starogardzkim oraz w Gdańsku) zawód ten oceniono jako deficytowy. Przyczyną nadwyżki, zdaniem ekspertów, jest mała liczba godzin lekcyjnych w jednej placówce, a praca dotyczy zatrudnienia w kilku placówkach na części etatu. W Pomorskiem nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących zostali ocenieni jako zawód zrównoważony. W pierwszej edycji badania prognozującej zatrudnienie na rok 2016 w powiecie człuchowskim zawód znajdował się w nadwyżce, w dwóch kolejnych latach zaklasyfikowano go do równowagi, a w roku obecnym powrócił do nadwyżki, tak jak w prognozie sprzed czterech lat.

Barometr zawodów jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2019 roku. Sytuacja w niektórych zawodach może ulec zmianie w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Pełen raport Barometr zawodów 2019 (PDF; 2,2 MB podsumowujący badanie w województwie pomorskim.

Zobacz również inne artykuły nt.wyników badania Barometr zawodów z powiatu chojnickiego, nowodworskiego, w podziale na poszczególne podregiony województwa oraz ogólne wyniki badania Barometr zawodów dla województwa pomorskiego.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.