Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Brak zawodów nadwyżkowych w powiecie malborskim

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 2 września 2021

Brak zawodów nadwyżkowych w powiecie malborskim

Badanie Barometr zawodów określa branże, które mogą mieć problemy ze znalezieniem pracowników oraz zawody, w których chętnych do pracy będzie zbyt dużo.

Od pierwszej edycji badania realizowanego na terenie powiatu malborskiego odsetek zawodów deficytowych i nadwyżkowych systematycznie spada. Rośnie natomiast udział zawodów zrównoważonych, czyli takich, w których pracodawcy nie powinni mieć problemów z obsadzeniem wolnych stanowisk, a kandydaci ze znalezieniem pracy. Prognozy pokazują, że w stosunku do zeszłego roku, w 2019 udział zawodów deficytowych spadnie o 1 pkt. proc., natomiast udział zawodów zrównoważonych wzrośnie o 6 pkt. proc. Odnotowano również spadek udziału zawodów nadwyżkowych o 5 pkt. proc. W prognozie na 2019 rok eksperci z Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku żadnego zawodu nie zaklasyfikowali do nadwyżek. W skali całego województwa pomorskiego zawodów nadwyżkowych w 2019 roku nie prognozuje się dla pięciu powiatów: malborskiego, starogardzkiego, tczewskiego oraz dla powiatu gdańskiego i Gdańska.

Wykres 1. Udział kategorii zawodów w poszczególnych edycjach badania dla powiatu malborskiego

wykres 1. Udział kategorii zawodów w poszczególnych edycjach badania dla powiatu malborskiego

Transkrypcja danych do wykresu udział kategorii zawodów w poszczególnych edycjach badania dla powiatu malborskiego (PDF; 554 KB)

W prognozie zapotrzebowania na zawody pomiędzy województwem pomorskim a powiatem malborskim zarysowuje się pewna dysproporcja. W skali województwa większość zawodów oceniono jako zrównoważone. Do tej grupy zaklasyfikowano 65% wszystkich zawodów, zaś w powiecie malborskim prawie 3/4. W Pomorskiem 1/3 zawodów przypisano do deficytów, natomiast w powiecie malborskim 27%. Nadwyżki w skali regionu wystąpią dla 2% zawodów, zaś w powiecie malborskim w ogóle nie prognozuje się nadwyżek.

 

Największe zatrudnienie w sezonie letnim dzięki turystyce

Turystyka całkowicie zdominowała inne branże funkcjonujące na terenie powiatu malborskiego, szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Oferta turystyczna, hotelowa czy gastronomiczna odzwierciedla sezonowość charakterystyczną dla tego powiatu. W Malborku i w okolicach znajduje się wiele atrakcji turystycznych, wśród nich ogromnym zainteresowaniem cieszy się największy na świecie ceglany zamek krzyżacki i związane z nim obchody zwane Oblężeniem Malborka, które przyciągają corocznie do miasta rzesze turystów. Miasto oferuje również szeroki wachlarz atrakcji skierowanych do dzieci: Dino Park, Smokolandia, Park Linowy Jumpy Park, które przyciągają bardzo wielu turystów, podobnie jak rejsy statkiem szeroką odnogą Wisły. Odpowiadając na potrzeby odwiedzających malborskie ziemie, przedsiębiorcy postanowili dostosować swoją ofertę do turystów. Z tego powodu w sezonie wiosenno-letnim znacznie zwiększa się poziom zatrudnienia w branży gastronomicznej, w szczególności dotyczy to punktów gastronomicznych prosperujących jedynie w okresie wakacyjno-urlopowym. Poza sezonem znacząco spada zatrudnienie w tej branży, a niektóre punkty gastronomiczne w okresie jesienno-zimowym zostają zamknięte. Oprócz turystyki, do kluczowych branż działających na terenie powiatu malborskiego można zaliczyć również budownictwo i handel.

 

Zatrudnianie cudzoziemców w powiecie malborskim

Powiat malborski charakteryzuje się bardzo niskim zainteresowaniem pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom zza wschodniej granicy. Największy odsetek cudzoziemców zatrudnionych jest w sektorze budowlanym, w zawodzie spawacza, aczkolwiek w ostatnim czasie odnotowano spadek takich oświadczeń. Nieco mniej oświadczeń dotyczy zatrudnienia w zawodach: operator produkcji, elektryk, mechanik czy operator maszyn. W zdecydowanej większości oświadczenia dotyczą obywateli Ukrainy. Od pewnego czasu pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku dostrzegają pewne tendencje: zauważyli powroty cudzoziemców, którzy wcześniej pracowali na podstawie oświadczeń i teraz wracają do urzędu pracy, szukając zatrudnienia na terenie powiatu.

 

Poszukiwani pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp

Analizując prognozę zapotrzebowania rynku pracy na zawody w 2019 roku, na terenie powiatu malborskiego przewiduje się braki kadrowe w wielu zawodach. Najbardziej charakterystyczną dla tego regionu grupę stanowią pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp. Zawód ten został przyporządkowany do deficytu ze względu na to, że na terenie powiatu malborskiego brakuje kandydatów spełniających wymagania pracodawców dotyczące wyższego wykształcenia, doświadczenia, a także posiadanych uprawnień. Na tle województwa pomorskiego braki pracowników ds. ochrony środowiska i bhp przewiduje się również w powiecie człuchowskim, natomiast w nowodworskim zawód przypisano do nadwyżki. W pozostałych powiatach nie pojawiają się problemy kadrowe, w związku z czym w prognozie dla województwa pomorskiego zawód określono jako zrównoważony. Warto dodać, że trudności z zaspokojeniem potrzeb kadrowych pracodawców poszukujących pracowników ds. ochrony środowiska i bhp pojawiły się w roku ubiegłym. We wcześniejszych prognozach zawód klasyfikowano do zrównoważonych.

Braki kadrowe na terenie powiatu malborskiego prognozowane są także dla diagnostów samochodowych. Na terenie powiatu brakuje chętnych do wykonywania tego zawodu, a potencjalni kandydaci mają trudności ze zdobyciem niezbędnych uprawnień. Braki diagnostów samochodowych uwidoczniły się w czterech powiatach województwa pomorskiego: malborskim, starogardzkim, człuchowskim oraz lęborskim. W pozostałych powiatach nie prognozuje się problemów, a w skali całego województwa pomorskiego zawód znalazł się w równowadze. Niedobór kadry w zawodzie diagnosta samochodowy prognozowany jest dla powiatu malborskiego od pierwszej edycji badania Barometr Zawodów.

Warto jeszcze wspomnieć o prognozowanej sytuacji zatrudnieniowej dla zawodu projektanci wzornictwa przemysłowego, gdyż zawód ten tylko w czterech powiatach województwa pomorskiego został oceniony jako deficytowy: w powiecie malborskim, starogardzkim, gdańskim i w Gdańsku. W pozostałych powiatach zawód pozostaje w równowadze. W poprzednich edycjach badania projektanci wzornictwa przemysłowego w powiecie malborskim zostali przypisani do kategorii zawodów zrównoważonych.

Do deficytu w powiecie malborskim trafili również technicy budownictwa. Na tle województwa zawód ten określony został jako deficytowy w powiatach: malborskim, starogardzkim, człuchowskim oraz w Gdyni i Sopocie, jedynie w powiecie nowodworskim zaklasyfikowano go do nadwyżki. W pozostałych powiatach zawód oceniono jako zrównoważony. Eksperci prognozują problemy pracodawców ze znalezieniem chętnych do pracy, gdyż ich zdaniem na terenie powiatu malborskiego nie ma kandydatów spełniających wymagania stawiane przez pracodawców. Najczęściej brakuje im wymaganych uprawnień. Potencjalni kandydaci bardzo często podejmują decyzje o wyjeździe do pracy do większych aglomeracji, z uwagi na mało atrakcyjne wynagrodzenie w powiecie malborskim. Deficyt poszukujących pracy w zawodzie technik budownictwa pojawił się trzy lata temu i nadal trwa. Tylko w pierwszej edycji badania prognozowano równowagę.

Na terenie powiatu malborskiego braki kadry pojawiły się w 2019 roku także dla zawodu inspektor nadzoru budowlanego. Według prognoz niedobór pracowników w tym zawodzie może pojawić się w 6 powiatach województwa pomorskiego (malborskim, człuchowskim, kościerskim, kartuskim oraz w Gdyni i Sopocie). Pracodawcy mogą mieć problem ze znalezieniem chętnych do pracy w tym zawodzie, ponieważ kandydaci nie posiadają wymaganych przez pracodawców kwalifikacji. Osoby mogące pracować na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego wyjechały z powiatu malborskiego do większych aglomeracji miejskich oferujących atrakcyjniejsze wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Po dwuletniej stabilizacji zatrudnieniowej określonej dla zawodu inspektor nadzoru budowlanego, zawód w roku obecnym pojawił się w grupie zawodów deficytowych, podobnie jak 3 lata temu. 

Barometr zawodów jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2019 roku. Sytuacja w niektórych zawodach może ulec zmianie w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Pełen raport Barometr zawodów 2019 (PDF; 2,2 MB) podsumowujący badanie w województwie pomorskim.

Zobacz również inne artykuły nt.wyników badania Barometr zawodów z Gdyni i Sopotu, powiatu kwidzyńskiego, kościerskiego, gdańskiego i m.Gdańsk, kartuskiego, bytowskiego, człuchowskiego, chojnickiego, nowodworskiego, w podziale na poszczególne podregiony województwa  oraz ogólne wyniki badania Barometr zawodów dla województwa pomorskiego.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.