Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Bądź na bieżąco – zmianie uległa m.in. data prowadzenia działalności gospodarczej dla pożyczkobiorców z PUP

Drukuj
Data aktualizacji: piątek, 3 grudnia 2021

Wprowadzone ustawą z dnia 14 maja br. zmiany do ustawy z dnia 2 marca br. (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) dotyczą:

  • możliwości dofinansowania do części wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zatrudnianych przez przedsiębiorców (zgodnie z art. 15 zzb) oraz przez organizacje pozarządowe i inne podmioty (zgodnie z art. 15 zze),
  • także zasad udzielania pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z art. 15 zzd),
  • oraz pracy wykonywanej przez cudzoziemców w okresie epidemii.

 

Poniżej wyjaśniamy obecnie obowiązujące wytyczne.

  1. Dofinansowanie do części wynagrodzeń pracowników wraz z należnymi od nich składkami na ubezpieczenia społeczne, w części w jakiej wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych nie jest dofinansowane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, możliwe jest dla:
  • mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, który korzysta już z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podst. przepisów ww. ustawy;
  • organizacji pozarządowych lub innych podmiotów (o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które zatrudniają osoby niepełnosprawne i korzystają już z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podst. przepisów ww. ustawy.

Ponadto w sprawach dotyczących udzielanego wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy przy zmianie bądź zawieraniu kolejnych umów podpis zaufany oraz podpis osobisty uznawane są za równoważne co do skutków prawnych z podpisem własnoręcznym.

 

  1. Pożyczka dla przedsiębiorców prowadzących działalność przed dniem 1 kwietnia br.

Obecnie mikroprzedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę powinien prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 roku, a nie jak do tej pory przed dniem 1 marca br., przy czym działalność gospodarcza nie mogła zostać zawieszona przynajmniej w jednym z terminów: 29 lutego albo 31 marca br.

To warunek dla tych wnioskodawców, którzy nie zdążyli jeszcze złożyć wniosku, a:

  • prowadzili działalność przed dniem 1 marca br.,
  • z powodu pandemii w marcu zawiesili działalność gospodarczą.

Teraz mogą ubiegać się o pożyczkę na niezmienionych zasadach.

 

  1. Praca wykonywana przez cudzoziemców w okresie epidemii

Zmiany wprowadzone w ustawie przewidują możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy, także zezwolenia na pracę, czy też oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, o których mówią warunki pracy cudzoziemca.

Ponadto z uwagi na obecny stan epidemii lub jej zagrożenia, a także 30 dni po jego odwołaniu nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na pracę przez cudzoziemców. Warunkiem natomiast jest posiadanie przez cudzoziemca wcześniej wydanego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu jej wykonywania, ważnego przez co najmniej 1 dzień w okresie zagrożenia epidemicznego bądź epidemii.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.