Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Agencje zatrudnienia wspierają Pomorzan i pomorskich pracodawców

Drukuj
Data aktualizacji: piątek, 17 września 2021

Agencje zatrudnienia wspierają Pomorzan i pomorskich pracodawców

Pomorscy pracodawcy mają coraz większe potrzeby kadrowe, a niedobór pracowników na rynku powoduje, że coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na współpracę z agencjami zatrudnienia. Jednostki te świadczą usługi z zakresu pośrednictwa pracy, pośrednictwa pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej.

Z roku na rok rośnie liczba aktywnych agencji zatrudnienia – w 2017 roku było ich 573, w 2018 już 593. Rejestr tych podmiotów oraz kontrolę nad agencjami sprawuje, w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. W ubiegłym roku dzięki działaniom agencji zatrudnienia pracę podjęło ponad 75 tysięcy mieszkańców województwa pomorskiego. Największa grupa (ponad 45 tysięcy osób) skorzystała z ofert agencji pracy tymczasowej.

wykres: Pomorskie Agencje Zatrudnienia

Transkrypcja danych do wykresu Pomorskie Agencje Zatrudnienia (PDF; 373 KB)

 

W zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP w 2018 r. udzielono pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia ponad 8 tysiącom osób (8257). Największą grupę osób zatrudnionych stanowili obywatele Polscy (5445), drugą co do wielkości grupę stanowili Ukraińcy (2273 osób), a trzecią Białorusini (290 osób).

 

Wyjazd do pracy za granicą z pośrednikiem

Agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy w zakresie kierowania osób do pracy za granicą u zagranicznego pracodawcy, mają obowiązek zawarcia pisemnej umowy z takim pracodawcą. Umowa ta musi spełniać warunki regulowane przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004 roku. Do pracy za granicą za pośrednictwem agencji z województwa pomorskiego w 2018 roku wyjechało 21 tysięcy osób. Najchętniej wybieranymi kierunkami były: Cypr, gdzie do pracy skierowano 5 703 osoby (głównie marynarzy i oficerów pokładowych), Niemcy (wyjechało 4 866 osób) oraz Norwegia (2 666 osób). Zarówno dane dotyczące ilości osób skierowanych do pracy za granicą, jak i kraje zatrudnienia oraz najczęściej wybierane branże są zbliżone do danych z 2017 roku.

tabela Pomorskie Agencje Pośrednictwa Pracy kierujące do pracy za granicą

Transkrypcja danych do tabeli Pomorskie Agencje Pośrednictwa Pracy kierujące do pracy za granicą (PDF; 561 KB)

 

Działalność w zakresie pracy tymczasowej

Agencje pracy tymczasowej zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Pracodawcy chętniej korzystają z tej drugiej formy zatrudnienia. W 2018 roku na podstawie umów prawa cywilnego zatrudniono 34 666 pracowników, a na podstawie umów o pracę zatrudnionych było 11 146 pracowników. Pomimo, że nadal wśród wszystkich osób zatrudnionych przez agencje zatrudnienia większość stanowią pracownicy skierowani do pracy tymczasowej, w ubiegłym roku zanotowano spadek zainteresowania tą formą zatrudnienia – w roku 2018 było o ponad tysiąc mniej pracowników tymczasowych niż w 2017 roku. Wśród pracowników tymczasowych największą liczbę stanowią Polacy (ponad 24 tysiące osób), pokaźną grupą są obywatele Ukrainy (ponad 18 tysięcy osób), znacznie mniej jest natomiast Mołdawian (1346 osób), Białorusinów (971 osób) i Gruzinów (411).

grafika 1: Pomorskie Agencje Pracy Tymczasowej

Transkrypcja danych do grafiki 1: Pomorskie Agencje Pracy Tymczasowej (PDF; 466 KB)

 

Doradztwo personalne i poradnictwo zawodowe

Oprócz bezpośrednich form pomocy, agencje zatrudnienia świadczą też usługi, dzięki którym osoby poszukujące pracy zwiększają swoje szanse na zdobycie zadowalającego zatrudnienia, a pracodawcy na zatrudnienie kandydatów o oczekiwanych kwalifikacjach.

Jedną z takich usług jest doradztwo personalne. Aktualna sytuacja na rynku pracy (tzw. „rynek pracownika”) spowodowała, że pracodawcy przykładają coraz większą wagę do kwestii personalnych. W ubiegłym roku zanotowano skokowy wzrost zainteresowania usługami agencji zatrudnienia, które polegają na prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu ich predyspozycji i kwalifikacji, wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów do pracy oraz ich weryfikacji pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji. W 2018 roku z usług doradztwa personalnego oferowanych przez agencje zatrudnienia skorzystało 1 809 pracodawców. W 2017 roku zainteresowanie tą usługą wykazało jedynie 920 pracodawców.

grafika 2: Pomorskie Agencje Doradztwa Personalnego i Poradnictwa Zawodowego

Transkrypcja danych do grafiki 2: Pomorskie Agencje Doradztwa Personalnego i Poradnictwa Zawodowego (PDF; 467 KB)

 

Kolejną formą wsparcia oferowaną przez agencje zatrudnienia, adresowaną zarówno do indywidualnych pracowników, jak i pracodawców, jest poradnictwo zawodowe. W ramach tej usługi agencja może oferować wsparcie w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz udzielać informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, w szczególności o zawodach, możliwościach szkolenia i kształcenia. Agencje pracy mogą także specjalizować się w udzielaniu porad zawodowych i prowadzić zajęcia aktywizujące w zakresie pomocy w aktywnym szukaniu pracy. Z usług poradnictwa zawodowego skorzystało w 2018 roku ponad 17,5 tysiąca pracowników oraz ponad 1,3 tysiąca pracodawców.

Rola agencji zatrudnienia w zaspokajaniu potrzeb kadrowych pracodawców na pomorskim rynku pracy jest niewątpliwa. Ich skuteczność zależy jednakże od możliwości zapewnienia wystarczającej ilości pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. W dobie „rynku pracownika” na efektywność działań agencji zatrudnienia wpłynęła rekrutacja obywateli różnych narodowości.

 

Cudzoziemcy zatrudniani za pośrednictwem agencji zatrudnienia

Od 2018 roku prowadzony jest monitoring narodowości osób zatrudnianych w województwie za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Z 75 tysięcy zatrudnionych w 2018 roku za pośrednictwem agencji zatrudnienia, cudzoziemcy stanowili grupę ponad 25 tysięcy osób, z czego 20 tysięcy to obywatele Ukrainy. Liczebnie, w dalszej kolejności plasują się Mołdawianie – 1399 osób i Białorusini – 1270 osób.

Agencje zatrudnienia rekrutują pracowników z wielu branż. Najwięcej osób (4 455) zatrudniono jako ręcznych pakowaczy i znakowaczy, sprzedawców (4 383) i kasjerów (3 689).

Jak wspomniano wcześniej, większość cudzoziemców jest zatrudnionych do prac tymczasowych i przede wszystkim na umowy zlecenie. Rola agencji zatrudnienia jest nie do przecenienia pod względem zaspokajania potrzeb dotyczących określonych branż (np. budowlanej) czy rodzajów wykonywanych prac krótkoterminowych. Równocześnie, wspomniany rodzaj zatrudnienia oznacza, że zatrudniani w 2018 roku cudzoziemcy mogą w kolejnych latach szukać dla siebie innych form zatrudnienia, na bardziej korzystnych warunkach, także poza Polską. 

Zapraszamy do zapoznania się ze Zbiorczą informacją o działalności agencji zatrudnienia (PDF; 325 KB) za 2018 rok.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.