Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Agencje zatrudnienia pomagają szukać pracy

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 27 lipca 2021

Agencje zatrudnienia pomagają szukać pracy

Agencje zatrudnienia reprezentujące sektor prywatny pełnią ważną rolę w kreowaniu sytuacji na pomorskim rynku pracy. Ich działalność, będąca uzupełnieniem dla usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy, ma coraz większy wpływ na zaspokojenie potrzeb kadrowych pracodawców. Dzięki działaniom agencji zatrudnienie w ostatnim roku podjęło 76 tysięcy mieszkańców województwa pomorskiego, co stanowi wzrost o blisko 10% w stosunku do roku poprzedniego. Poszukujący zatrudnienia najczęściej korzystali z ofert agencji pracy tymczasowej – 46,4 tys. osób, z usług pośrednictwa do pracy w kraju i za granicą skorzystało ponad 30 tys. osób.

 

Wzrost roli agencji zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, prowadzi rejestr agencji zatrudnienia i jednocześnie sprawuje kontrolę nad agencjami pracy. W województwie pomorskim utrzymywana jest dobra koniunktura i solidny wzrost gospodarczy, dzięki czemu stale rośnie liczba agencji zatrudnienia. W rekordowym 2017 roku zarejestrowane były 573 czynne agencje zatrudnienia, tj. o 200 agencji więcej w stosunku do końca 2014 roku.

grafika: Agencje pracy

Transkrypcja danych do grafiki Agencje pracy (PDF; 524 KB)

Prywatne agencje zatrudnienia zyskują coraz większe znaczenie dla prawidłowo funkcjonującego rynku pracy i tym samym całej pomorskiej gospodarki. Znaczenie agencji pracy jest nie do przecenienia, szczególnie w kontekście wyraźnego deficytu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach. Analizując dane za 2017 r., należy zwrócić uwagę na znaczący udział liczby agencji zatrudnienia z województwa pomorskiego w łącznej liczbie tych podmiotów w kraju (8 851), co plasuje nasz region na 6 miejscu za województwami: mazowieckim, wielkopolskim, śląskim, małopolskim i dolnośląskim.
 

Działalność w zakresie pracy tymczasowej

Usługa pracy tymczasowej polega na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych osób oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilnoprawnej.

Pomorscy pracodawcy coraz chętniej korzystają z oferty prywatnych agencji zatrudnienia, o czym świadczy 70% wzrost liczby pracodawców użytkowników – z 703 do blisko 1 200 w okresie od 2014 do 2017 r. Agencje pracy tymczasowej w 2017 roku w większości zatrudniały pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych (34 980), natomiast 11 465 osób zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę.

grafika Agencje pracy tymczasowej


Transkrypcja danych do grafiki Agencje pracy tymczasowej (PDF; 482 KB)

 

Pośrednictwo do pracy za granicą

Usługa pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych odbywa się w trybie art. 85 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dlatego została wyodrębniona ze względu na swoją specyfikę. Pośrednictwo do pracy za granicą stanowi drugi najpopularniejszy rodzaj usług świadczonych przez agencje zatrudnienia. W 2017 roku ponad 21 tys. mieszkańców Pomorza skorzystało z zagranicznych ofert pracy, co stanowi drugi wynik w kraju za województwem opolskim. Prawie wszystkie umowy (98%) podpisywane były na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Najwięcej pracowników wyjechało do pracy na Cypr (5 208 osób), przy czym najwięcej osób podjęło pracę w ramach grupy zawodów marynarze i pokrewni, następnie oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni (922 osoby) oraz pracownicy służb technicznych żeglugi (695 osób). Do pracy w Niemczech wyjechało 4 399 osób, znajdując zatrudnienie przede wszystkim jako oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni (1 599 osób), pracownicy służb technicznych żeglugi (1 102 osoby) oraz marynarze i pokrewni (889 osoby).

Do Norwegii wyjechało do pracy 2 323 osób; najwięcej z nich również podjęło pracę jako marynarze i pokrewni (882 osoby), spawacze i pokrewni (339 osób) oraz pracownicy służb technicznych żeglugi (300 osób).

W Wielkiej Brytanii znalazło zatrudnienie 1 339 osób. Tutaj znowu na pierwszym miejscu znaleźli się marynarze i pokrewni (483 osoby), następnie robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe (163 osoby) oraz spawacze i pokrewni (145 osób).

 

Pośrednictwo pracy na terenie RP

Pośrednictwo pracy jest usługą rynku pracy polegającą na udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. W 2017 roku w Pomorskiem z usług pośrednictwa pracy na terenie Polski skorzystało 8 681 osób. Należy zwrócić uwagę na dynamikę wzrostu liczby osób, które podjęły zatrudnienie, tj. ponad 100% wzrost w stosunku do danych z 2014 roku. Najwięcej osób podjęło zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w zawodach: sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej/internetowej (1 060 osób), robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni (682), robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej nie sklasyfikowani (250), ręczni pakowacze i znakowacze (514).
 

grafika Agencje pracy tymczasowej - pracownicy

Transkrypcja danych do grafiki Agencje pracy tymczasowej - pracownicy (PDF; 481 KB)

 

Doradztwo personalne i poradnictwo zawodowe

Doradztwo personalne jest usługą skierowaną do pracodawców polegającą na analizie zatrudnienia u pracodawcy i weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji.

Usługa poradnictwa zawodowego świadczona przez agencje zatrudnienia skierowana jest do osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu i rozwoju zawodowego, natomiast poradnictwo zawodowe skierowane do pracodawców polega na udzielaniu informacji i doradztwie w doborze kandydatów do pracy.

W 2017 roku z usług doradztwa personalnego skorzystało 920 pracodawców, natomiast liczba osób i pracodawców korzystających z poradnictwa zawodowego wyniosła odpowiednio 14 399 osób i 914 pracodawców; wielkości te utrzymują się na podobnym wysokim poziomie od 2014 roku.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze zbiorczą informacją o działalności agencji zatrudnienia w 2017 roku w województwie pomorskim (PDF; 278 KB).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.