#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
miniatura

Smołdziński Las CISnie do pracy

Ideą przyświecającą działalności każdego Centrum Integracji Społecznej jest wspieranie uczestników w procesie reintegracji społecznej i zawodowej, pomoc w przywracaniu wiary w siebie i znalezieniu pracy. Dzięki temu osoby społecznie wykluczone mogą znowu być aktywne, pracować i...
Więcej
miniatura

Informacja o zatrudnianiu cudzoziemców - I kwartał 2018

Chcesz wiedzieć, ile zezwoleń na pracę sezonową wydano obcokrajowcom w województwie pomorskim w tym roku? W jakich powiatach było najwięcej oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom zza wschodniej granicy?
Więcej
miniatura

Coraz mniej Polaków myśli o emigracji - raport Work Service

Tylko 11,8%, aktywnych lub potencjalnych uczestników polskiego rynku pracy, rozważa emigrację zarobkową. Jest to wynik najniższy od 4 lat – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków VIII” publikowanego przez Work Service. Coraz częściej dobra praca w kraju zatrzymuje Polaków...
Więcej
miniatura

Agencje zatrudnienia pomagają szukać pracy

Agencje zatrudnienia reprezentujące sektor prywatny pełnią ważną rolę w kreowaniu sytuacji na pomorskim rynku pracy. Ich działalność, będąca uzupełnieniem dla usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy, ma coraz większy wpływ na zaspokojenie potrzeb kadrowych pracodawców....
Więcej
miniatura

Deficyt czy nadwyżka? - wyniki badania Barometr zawodów

W Słupsku i powiecie słupskim, w porównaniu do prognozy z roku ubiegłego, nastąpił wzrost udziału zawodów deficytowych, kosztem zrównoważonych i nadwyżkowych. W prognozie na rok 2017 udział ten wyniósł 28,2%. Natomiast w prognozie na rok 2018 wzrósł on o 7,6 p.p. do poziomu 35,8%....
Więcej
miniatura

Społeczne postrzeganie bezrobotnych

Obserwując sytuację na rynku pracy, niejednokrotnie dokonujemy licznych ocen – zarówno osób, które oferują zatrudnienie, osób pracujących, a także bezrobotnych. Co ważne, wiąże się to z naszym niemal naturalnym odruchem, jakim jest kategoryzowanie, a mówiąc inaczej –...
Więcej
miniatura

Przybywa pracujących Pomorzan

Aż  72,7 procent Pomorzan w wieku produkcyjnym pracuje. Dane Eurostatu pokazują rekordowy wskaźnik zatrudnienia dla naszego województwa. Wyprzedzamy nie tylko średnią Polski, gdzie wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wynosi 70,9 procent, ale także średnią Unii...
Więcej
miniatura

Jak zachęcić studentów do studiowania w regionie?

W jaki sposób stworzyć satysfakcjonujące warunki do studiowania, życia i podjęcia pracy zawodowej w Pomorskiem? Co może przyczynić się do wzrostu internacjonalizacji pomorskich uczelni?
Więcej