#
miniatura

Czy czeka nas srebrna rewolucja?

W 2020 roku aż 38 proc. Polaków będzie miało więcej niż 50 lat. Do 2050 roku jedna trzecia naszego społeczeństwa będzie powyżej 65 roku życia. Demografia pokazuje, jak zmieni się w niedalekiej przyszłości rynek pracy. Dojrzali pracownicy będą na nim stanowić znaczącą grupę.
Więcej
miniatura

Stabilizacja w powiecie kościerskim – wyniki badania Barometr zawodów na rok 2018

Porównując wyniki badania z 2016 r. (prognoza na rok 2017) z badaniem przeprowadzonym w październiku ubiegłego roku (prognoza na rok 2018), można zauważyć w powiecie kościerskim dużą stabilizację i równowagę wśród zawodów. Nadal dominują zawody zrównoważone, których udział...
Więcej
miniatura

Przyczyny trudności osób młodych na rynku pracy

Najmłodsze pokolenie obecnie pracujących bądź wkraczających dopiero na rynek pracy (czyli urodzonych w latach 1987-2000, tzw. pokolenie Y) ma odmienny stosunek do pracy niż osoby z pokoleń starszych. Nie chcą już „żyć, żeby pracować”, tylko chcą „pracować, żeby żyć”....
Więcej
miniatura

Spadek bezrobocia w listopadzie po raz pierwszy od wielu lat !

W tym roku zaobserwowano po raz pierwszy od 10 lat spadek bezrobocia rejestrowanego w listopadzie. Jest to związane z utrzymującym się przez cały rok wysokim zapotrzebowaniem na pracowników. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego...
Więcej
miniatura

Wynagrodzenia Polaków w innym zwierciadle

W listopadzie  GUS opublikował wyniki badań wynagrodzeń w Polsce w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników. Wśród publikacji GUS-u jest to raport szczególny, znacznie wykraczający poza informacje publikowane comiesięcznie na temat wynagrodzeń. Jego wyjątkowość...
Więcej
miniatura

Stabilizacja na kartuskim rynku pracy – wyniki badania Barometr zawodów na rok 2018

Rynek pracy w powiecie kartuskim oceniany w ramach badania Barometr zawodów w ciągu roku nie uległ większym zmianom. Nadal zdecydowaną większość stanowią zawody zrównoważone. W badaniu ubiegłorocznym (prognoza na rok 2017) zawody te stanowiły 59,4% wszystkich ocenianych zawodów,...
Więcej
miniatura

Bać się czy rozumieć – czyli o różnicach pokoleniowych w biznesie

Pracodawcy jako jedno z największych wyzwań wskazują trudności związane ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Malejąca stopa bezrobocia, a także różnice w podejściu do pracy przedstawicieli różnych grup wiekowych, czynią zaspokojenie potrzeb kadrowych jeszcze...
Więcej
miniatura

Mobilność – migracje – integracja – rozwój

W ciągu 30 lat w województwie pomorskim przybędzie ponad 325 000 osób w wieku poprodukcyjnym, a ich udział w całej populacji wzrośnie z obecnych 19% do prawie 1/3. Jednocześnie ubędzie 300 tys. osób w wieku produkcyjnym i 80 tys. w wieku przedprodukcyjnym.
Więcej

Aktualności partnerstwo