#
#

Jak aktywizować biernych zawodowo?

Praktyczne metody aktywizacji osób biernych zawodowo  - to wiodący temat kolejnego spotkania partnerów Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, które odbyło się 18 października 2017 r. w Gdańsku. Temat bierności w kontekście zmian na rynku pracy i coraz większych problemów kadrowych,...
Więcej
#

Szkolnictwo w Pomorskiem – fakty i liczby

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października ze względu na rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem polskiego szkolnictwa tamtych czasów. Obecna nazwa święta została...
Więcej
#

Zmiany na gdańskim rynku pracy – wyniki badania Barometr zawodów na rok 2018

Rynek pracy w Gdańsku i powiecie gdańskim staje się rynkiem pracownika – do takiego wniosku doszli eksperci panelu przeprowadzonego w Gdańskim Urzędzie Pracy, w ramach badania Barometr zawodów we wrześniu br. Prognozuje się, że w 2018 roku aż połowa zawodów (82), które podlegały...
Więcej
#

Pielęgniarki i położne potrzebne na Pomorzu!

W Polsce niewiele ponad 5 pielęgniarek przypada na 1000 mieszkańców. W porównaniu ze Szwajcarią (ponad 17 pielęgniarek na 1000 osób), Danią (15,5/1000) czy Niemcami (13) pozostajemy daleko w tyle. Przeganiają nas również Czechy i Węgry. Statystyki nie są też łaskawe dla...
Więcej
#

Tylu ofert pracy na Pomorzu jeszcze nie było!

W porównaniu do lipca b.r., w sierpniu 2017 r. nastąpił rekordowy wzrost - o 30,9% - wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w naszym województwie – zarejestrowano 12,3 tys. ofert pracy! Miesiąc wcześniej zgłoszono ich 9,4 tys.
Więcej
#

Kolejna edycja badania Barometr zawodów na 2018 już w trakcie!

Ruszyła trzecia edycja badania Barometr zawodów, na podstawie którego prognozowane jest zapotrzebowanie na zawody w województwie pomorskim w 2018 r. Dynamiczne zmiany, które można zaobserwować na regionalnym i lokalnych rynkach pracy naszego województwa mogą spowodować, że...
Więcej
#

Nowy rekord: 4 na 10 firm planuje rekrutacje jeszcze w tym roku!

Pracownicy są wyjątkowo spokojni o swoją pracę - tylko co 9 boi się jej utraty. Jednocześnie niemal 40% firm w najbliższym kwartale planuje rekrutować pracowników - to rekordowe poziomy i najwyższe wyniki w historii „Barometru Rynku Pracy” przygotowanego przez Work Service S.A. Co...
Więcej
#

Rekordowy lipiec na rynku pracy

W województwie pomorskim poziom bezrobocia kolejny raz niższy - w lipcu 2017 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Pomorskiem  spadła o 2,0 % i według stanu na 31 lipca 2017 r. wyniosła 51,2 tys. osób. To...
Więcej