Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Zbuduj strategię rozwoju swojej firmy

Zbuduj strategię rozwoju swojej firmy

Jesteś pomorskim przedsiębiorcą? Weź udział w programie rozwojowym realizowanym przez Pracodawców Pomorza! 

Jego głównym założeniem, jest opracowywanie indywidualnych planów rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zlokalizowanych na terenie naszego województwa. Na przedsiębiorców czekają eksperci w obszarach zarządzania strategicznego, finansów, sprzedaży i rozwoju pracowników (HR) a także specjaliści w obszarach doradztwa podatkowego, zarządzania projektami, wdrażania innowacji czy komercjalizacji wiedzy.

Projekt oferuje wsparcie doradcy, który we współpracy z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa, przeprowadzi analizę potrzeb rozwojowych firmy, pomoże określić kierunki rozwoju i  cele strategiczne firmy, a także czynniki sukcesu i drogę do realizacji założonych celów. W efekcie współpracy z doradcą, każda z firm, uczestnicząca w projekcie otrzyma dokument – Plan Rozwojowy, który stanowić  będzie drogowskaz, wskazujący ścieżkę do realizacji założonych celów strategicznych. Po przekazaniu Planu Rozwojowego, doradca będzie służył wsparciem przy jego wdrożeniu i  realizacji.

Więcej informacji o projekcie