Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Dodano: czwartek, 18 kwietnia 2019

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Adres Partnera:

80-241 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 56

Adres strony WWW Partnera:

www.pomorska.ohp.pl

Podstawowe informacje o Partnerze:

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa - instytucja rynku pracy, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.
Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia, a także  zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, jak również w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi.