Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 15 lipca 2021

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Adres Partnera:

80-241 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 56

Adres strony WWW Partnera:

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Podstawowe informacje o Partnerze:

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa - instytucja rynku pracy, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia, a także  zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, jak również w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi.