Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Dodano: poniedziałek, 28 listopada 2016

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Adres Partnera
ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk

Adres strony WWW Partnera
http://gdansk.stat.gov.pl
Podstawowe informacje o Partnerze

Urząd Statystyczny w Gdańsku należy do służb statystyki publicznej, podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego i realizuje m.in. następujące zadania:

  1. Organizacja, prowadzenie i opracowywanie badań statystycznych, także  wspólnych z organami administracji publicznej działającej na terenie województwa oraz nie objętych programem badań;
  2. Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników prowadzonych badań;
  3. Prowadzenie rejestrów urzędowych – podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego;
  4. Monitorowanie zapotrzebowania na informacje, analizy i opracowania statystyczne;
  5. Specjalizacja w zakresie edukacji, kapitału ludzkiego, warunków pracy oraz Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności;
  6. Popularyzacja wiedzy o statystyce.