Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Dodano: środa, 20 grudnia 2017

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie Adres Partnera
ul. Władysława IV 12, 80-547 Gdańsk

Adres strony WWW Partnera
http://www.bezdomnosc.org.pl/Podstawowe informacje o Partnerze

Organizacja pozarządowa działająca w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej. Wsparcie świadczymy dla m.in. osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, opuszczających zakłady karne, niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie, uchodźców. Rocznie pomagamy 60 osobom obejmując ich półrocznym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.