Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Tablice statystyczne

Załączone tablice zawierają kluczowe informacje z rynku pracy województwa pomorskiego z uwzględnieniem powiatów. Źródłem danych jest Główny Urząd Statystyczny. Tablice prezentują dane od 2015 roku. W przypadku wykorzystania tablic prosimy o uwzględnienie źródła informacji z adnotacją, że prezentowane dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

Rynek pracy województwa pomorskiego według powiatów

Zarejestrowani bezrobotni, wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, liczba bezrobotnych przypadająca na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej oraz stopa bezrobocia.

Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego

Kobiety, zamieszkali na wsi, długotrwale bezrobotni, do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia i inne kategorie bezrobotnych.

Bilans bezrobotnych

Bezrobotni nowo zarejestrowani "napływ", wyrejestrowani "odpływ" według powiatów w kategoriach: ogółem, kobiety, zamieszkali na wsi, do 30 roku życia, do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni.

Bezrobocie w województwie pomorskim w układzie miast i gmin

Bezrobocie w województwie pomorskim w układzie gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich.