Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Stowarzyszenie „Podaj Rękę”

Dodano: środa, 20 grudnia 2017

Stowarzyszenie „Podaj Rękę” Adres Partnera
Miłocin 23, 83-020 Cedry Wielkie

Adres strony WWW Partnera
www.podajreke.orgPodstawowe informacje o Partnerze

Stowarzyszenie „Podaj Rękę” zostało zarejestrowane w KRS w dniu 10.06.2003 roku. Prowadzi działania w ramach 9 oddziałów w Polsce oraz 3 poza jej granicami (Togo – Afryka, Wielka Brytania, Litwa). Jest członkiem i współzałożycielem Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych (PS COP). Jest jednym z inicjatorów i autorów Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej (MSASZ) skupiającej 9 Partnerstw Powiatowych wokół działań aktywizujących społecznie i zawodowe mieszkańców Pomorza, oraz realizatorem kompleksu projektów przygotowanych i realizowanych w oparciu o MSASZ na terenie powiatu gdańskiego „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” - Aktywna Integracja, Usługi Społeczne, wraz z Partnerami – wszystkimi samorządami powiatu gdańskiego oraz organizacjami pozarządowych i pracodawcami. Do końca 2017 roku nasi podopieczni w ramach działań aktywizujących osoby bezrobotne to 205 osób, a docelowo do października 2018 – 250 osób oraz podobna liczba osób w kolejnej edycji na lata 2018 – 2023. Jesteśmy członkami i liderami wielu partnerstw i inicjatyw zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.