Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Dodano: wtorek, 25 lipca 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Adres Partnera
Aleja Solidarności 14a, 83-110 Tczew

Adres strony WWW Partnera
www.puptczew.plPodstawowe informacje o Partnerze

Obszar działania: powiat tczewski.

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, poszukujących pracy zamieszkujących na terenie powiatu tczewskiego.
Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, tj. z późn. zm).