Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 19 lipca 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Adres Partnera

Aleja Solidarności 14a, 83-110 Tczew

Adres strony WWW Partnera

www.puptczew.pl

 


Podstawowe informacje o Partnerze:

Obszar działania: powiat tczewski.

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, poszukujących pracy zamieszkujących na terenie powiatu tczewskiego.

Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1409, 2023, 2369, 2400).