Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Drukuj
Data aktualizacji: piątek, 9 lipca 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

 

Adres Partnera

ul. Leszczyńskiego 8, 76-200 Słupsk

Adres strony WWW Partnera

http://slupsk.praca.gov.pl

 

Podstawowe informacje o Partnerze

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku jest jednostką organizacyjną powiatu. Urząd realizuje zadania samorządu powiatowego z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych poszukujących na podstawie Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obowiązującej od 01.06.2004 r. ze zmianami).

PUP w Słupsku obejmuje swoim działaniem obszar miasta Słupska i powiatu słupskiego.