Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Dodano: środa, 13 grudnia 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

 

Adres Partneraul. Leszczyńskiego 8, 76-200 Słupsk

Adres strony WWW Partnera
http://slupsk.praca.gov.pl

 

 


Podstawowe informacje o Partnerze

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku jest jednostką organizacyjną powiatu. Urząd realizuje zadania samorządu powiatowego z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych poszukujących na podstawie Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obowiązującej od 01.06.2004 r. ze zmianami).
PUP w Słupsku obejmuje swoim działaniem obszar miasta Słupska i powiatu słupskiego.