Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 19 lipca 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

Adres Partnera

ul. Elizy Orzeszkowej 784-100 Puck

Adres strony WWW Partnera

puck.praca.gov.pl

 

Podstawowe informacje o Partnerze

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku jest jednostką organizacyjną powiatu. Urząd realizuje zadania samorządu powiatowego z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych poszukujących na podstawie Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1409, 2023, 2369, 2400).

W zakresie właściwości miejscowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku znajdują się następujące gminy i miasta:

Miasta: Puck, Władysławowo, Jastarnia, Hel

Gminy: Puck, Kosakowo, Krokowa, Władysławowo