Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

Dodano: wtorek, 28 listopada 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

Adres Partnera
ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Adres strony WWW Partnera
http://nowydworgdanski.praca.gov.pl/Podstawowe informacje o Partnerze 

Obszar działania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim obejmuje powiat nowodworski.
Zadaniem urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia aktywizacja zawodowa, pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników