Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

Dodano: poniedziałek, 4 grudnia 2017

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

Adres Partnera
Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk

Adres strony WWW Partnera
www.gdansk.pte.pl

www.facebook.com/ptegdansk

 


Podstawowe informacje o Partnerze

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest niezależnym stowarzyszeniem ekonomistów - teoretyków i praktyków wszystkich pokoleń. Od ponad 70. lat realizujemy idee historycznego prekursora, inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Jego następców.

Ideą przewodnią naszych działań jest hasło: „BLIŻEJ EKONOMII, GOSPODARKI, LUDZI I MORZA”, wyznaczające strategiczne cele statutowe poprzez:

  • kształtowanie świadomości i upowszechnianie wiedzy ekonomicznej,
  • partnerskie relacje ze sferą biznesu, instytucjami w regionie i członkami Towarzystwa,
  • promowanie uzdolnionej młodzieży szkolnej i akademickiej,
  • aktywną współpracę z młodymi ekonomistami,
  • działalność popularyzatorską i edukacyjną na rzecz społeczności regionalnej,
  • otwartość na nowe przedsięwzięcia,
  • realizację misji specjalnej - poszanowania morskich tradycji Oddziału.

Sprzyjamy rozwojowi regionu poprzez: 
  • uczestnictwo w wydarzeniach społeczno-gospodarczych na Pomorzu,
  • działalność ekspercką, doradczą, opiniotwórczą, wydawniczą, informacyjną i promocyjną,
  • dbałość o kształt i kulturę związków ze środowiskiem nauki, praktyką gospodarczą i jego mieszkańcami.