Skip to main content
Strona główna
Strona główna

O.K. Ośrodek Kursów

O.K. Ośrodek Kursów

Adres Partnera
84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 217

Adres strony WWW Partnera
www.ok-kursy.pl

www.ok-oze.pl

 

Podstawowe informacje o Partnerze

O.K. Ośrodek Kursów jest firmą szkoleniową, która otrzymała w roku 1993 status niepublicznej placówki oświatowej i od tego czasu nieprzerwanie prowadzi działalność edukacyjną. Organizujemy szkolenia i kursy na zlecenie instytucji samorządowych, urzędów pracy, firm oraz osób prywatnych i realizujemy własne projekty edukacyjne.

Od 2010 roku posiadamy certyfikat Systemu Zarzadzania Jakością ISO

Posiadamy 27 kursów akredytowanych przez Kuratorium Oświaty,  programy szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, opiekuna dziennego oraz szkolenia uzupełniające zatwierdzone decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, programy szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii - systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego.