Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot

Drukuj
Data aktualizacji: piątek, 2 lipca 2021

Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot

 
Adres Partnera

80-830 Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40

Adres strony WWW Partnera

http://www.metropoliagdansk.pl/

 

Podstawowe informacje o Partnerze

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (dawniej: Gdański Obszar Metropolitalny) to powołane 15 września 2011 roku stowarzyszenie samorządowe mające na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki.