Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot

Dodano: środa, 17 stycznia 2018

Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot Adres Partnera
80-830 Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40

Adres strony WWW Partnera
http://www.metropoliagdansk.pl/Podstawowe informacje o Partnerze :

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (dawniej: Gdański Obszar Metropolitalny) to powołane 15 września 2011 roku stowarzyszenie samorządowe miejsce na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki.