Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 19 lipca 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

 

Adres Partnera

Al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański

Adres strony WWW Partner

www.mops.starogard.pl

 

Podstawowe informacje o Partnerze:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański i realizuje zadania z zakresu:

 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • dodatków energetycznych,
 • świadczeń rodzinnych,
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • świadczeń wychowawczych,
 • ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • przyznawania i wydawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny,
 • wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020,
 • wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".