Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Laboratorium Innowacji Społecznych

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 19 lipca 2021

Laboratorium Innowacji Społecznych

 

Adres Partnera

Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

Adres strony WWW Partnera

www.aktywizacjawgdyni.pl

Podstawowe informacje o Partnerze
Laboratorium Innowacji Społecznych to idea, która wyrosła z myślenia, że miasto, aby rozwijać się w sposób zrównoważony i uzyskiwać trwałe rezultaty, potrzebuje nowych pomysłów nie tylko w sferze technologii czy gospodarki, ale również w działalności społecznej, kierowanej do mieszkańców. Zadaniem LIS jest wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych, tak aby mieszkańcom Gdyni – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania, żyło się lepiej.Formalnie Laboratorium Innowacji Społecznych powołano uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XV/363/16 z 1 lutego 2016 roku. Zespół LIS to kilkunastu specjalistów i pasjonatów. Realizowane przez nich działania to:
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych Gdyni,
 • Gdyński Budżet Obywatelski,
 • prowadzenie Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu „Wymiennikownia”,
 • organizacja wydarzeń w Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych – klastra innowacji społecznych,
 • prowadzenie projektów partnerskich,
 • wypracowywanie i realizowanie innowacyjnych strategii, modeli i metod oraz rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania społeczne i potrzeby konkretnych grup mieszkańców Gdyni,
 • organizacja gdyńskich wydarzeń takich jak:
      o Gdynia OPEN Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
      o Festiwal Gramy w Gdyni,
      o TEDx Gdynia.