Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Laboratorium Innowacji Społecznych

Dodano: środa, 27 grudnia 2017

Laboratorium Innowacji Społecznych Adres Partnera
Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451

Adres strony WWW Partnera
www.aktywizacjawgdyni.plPodstawowe informacje o Partnerze
Laboratorium Innowacji Społecznych to także idea, która wyrosła z myślenia, że miasto, aby rozwijać się w sposób zrównoważony i uzyskiwać trwałe rezultaty, potrzebuje nowych pomysłów nie tylko w sferze technologii czy gospodarki, ale również w działalności społecznej, kierowanej do mieszkańców.Zadaniem LIS jest wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych, tak aby mieszkańcom Gdyni – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania, żyło się lepiej.Formalnie Laboratorium Innowacji Społecznych powołano uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XV/363/16 z 1 lutego 2016 roku. Swoją siedzibę ma w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym, na parterze budynku IV, u zbiegu alei Zwycięstwa i ulicy Stryjskiej. Zespół LIS to kilkunastu specjalistów i pasjonatów. Realizowane przez nich działania to:
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych Gdyni
 • Gdyński Budżet Obywatelski
 • prowadzenie Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu „Wymiennikownia”
 • organizacja wydarzeń w Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych – klastra innowacji społecznych
 • prowadzenie projektów partnerskich
 • wypracowywanie i realizowanie innowacyjnych strategii, modeli i metod oraz rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania społeczne i potrzeby konkretnych grup mieszkańców Gdyni
 • organizacja gdyńskich wydarzeń takich jak:
      o Gdynia OPEN Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
      o Festiwal Gramy w Gdyni,
      o TEDx Gdynia.