Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

Dodano: środa, 21 grudnia 2016

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

Adres Partnera
76-200 Słupsk ul.Kowalska 1

Adres strony WWW Partnera 
www.rzemioslo.slupsk.plPodstawowe informacje o Partnerze PORP (m.in. obszar działania)

Izba prowadzi swoją działalność od 1951r, reprezentuje interesy rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości.

Jednym z głównych zadań  Izby jest przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i  sprawdzających potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Przy Izbie działa 51 komisji egzaminacyjnych w różnych zawodach. Zdający najchętniej przystępują do egzaminów w takich zawodach jak m.in.: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, stolarz, elektryk, kucharz, piekarz, kominiarz. Przy Izbie działaja także komisje egzaminacyjne w zawodach unikatowych i mało popularnych jak: zdun, tapicer, krawiec, bursztyniarz, szklarz budowlany, fotograf, obuwnik.
Izba aktywnie uczestniczy jako lider lub partner w różnego rodzaju  projektach dotyczących szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób na lokalnym rynku pracy.