Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Gdański Urząd Pracy

Dodano: środa, 30 listopada 2016

Gdański Urząd Pracy

Adres Partnera
Ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk

Adres strony WWW Partnera
www.pup.gda.pl
Podstawowe informacje o Partnerze PORP (m.in. obszar działania)
Gdański Urząd Pracy realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zasięgiem swojego działania obejmuje zarówno mieszkańców Gdańska, sąsiedniego powiatu gdańskiego oraz wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na tych obszarach. Urząd należy do najnowocześniejszych i najczęściej docenianych przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia. Jako pierwszy w Polsce wprowadził system elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych (2008 rok) i uruchamiał innowacyjne usługi z zakresu pośrednictwa pracy, które dziś stanowią już standard w zakresie rozwiązań oferowanych przez urzędy pracy w całym kraju. W 2003 roku gdański urząd otrzymał certyfikat jakości ISO. Wiele z tych wysiłków zostało zauważonych i docenionych nie tylko w Polsce, ale także za granicą. W 2011 roku Gdański Urząd Pracy zajął prestiżowe drugie miejsce w konkursie Europejska Nagroda Przedsiębiorczości, natomiast rok wcześniej zdobył nagrodę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kategorii Najlepsza Inwestycja w Człowieka 2010. Urząd jest również laureatem kampanii Szanuje.pl oraz konkursu Innowacyjny Samorząd 2014. Także do Gdańska trzykrotnie powędrowała nagroda Quality International (2012, 2013, 2014) przyznawana przez Forum Biznesu oraz Certyfikat za szczególne zaangażowanie i najlepsze wyniki wdrożenia rozwiązań reformy rynku pracy w konkursie MPiPS "Najlepsze wdrożenie noweli ustawy o promocji zatrudnienia”. W 2015 r. Gdański Urząd Pracy otrzymał nagrodę specjalną przyznaną przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia za prekursorką współpracę z prywatnymi agencjami zatrudnienia. Najnowszym osiągnieciem jest natomiast Złoty Medal MPiPS Pro Publico Bono przyznany dwukrotnie (w 2014 i 2015 roku).