Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS

Dodano: środa, 29 sierpnia 2018

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS

 

Adres Partnera
ul. Gen. Bora Komorowskiego 3A/2, 80-385 Gdańsk

Adres strony WWW Partnera
www.impuls.org.pl

 

 


Podstawowe informacje o Partnerze

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS jest instytucją szkoleniową, posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami. Fundacja bierze udział w przedsięwzięciach szkoleniowych, społecznych i sportowych zwiększających szanse na zatrudnienie osób biernych zawodowo, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja bierze udział w działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z nią. Posiada doświadczenie w realizacji projektów EFS, których głównym celem było zwiększenie zatrudnienia młodych osób biernych zawodowo. Głównym obszarem działania firmy jest województwo pomorskie.