Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Fundacja Gospodarcza

Dodano: środa, 11 stycznia 2017

Fundacja Gospodarcza

Adres Partnera
ul. Olimpijska 2, 81-583 Gdynia

Adres strony WWW Partnera
www.fundacjagospodarcza.plPodstawowe informacje o Partnerze

Misją Fundacji Gospodarczej jest wspieranie przedsiębiorczości, doradztwo, szkolenia, informacja i aktywizacja na wysokim poziomie dla rozwoju osobistego i zawodowego naszych klientów. Fundacja od 1990 roku realizuje projekty nieodpłatnych usług z zakresu doradztwa biznesowego i poradnictwa zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. W 2015 r. ukończyliśmy budowę Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym świadczymy usługi za rzecz młodych stażem przedsiębiorców prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą. W ramach GIP wynajmujemy na preferencyjnych warunkach powierzchnię biurową: lokale biurowe i biurka w strefie open space oraz świadczymy usługi wirtualnego biura.

Posiadamy wpisy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, agencji zatrudnienia, ewidencji niepublicznych placówek oświatowych oraz akredytację niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego.

Korzystając z bogatych doświadczeń i modeli wypracowanych na przestrzeni lat, Fundacja realizuje następujące działania:

  • doradztwo biznesowe, coaching i mentoring dla osób przygotowujących się do rozpoczęcia działalności gospodarczej i dla przedsiębiorców (m.in. z zakresu tworzenia biznes planu, marketingu, finansowania działalności gospodarczej, prawa pracy, księgowości, podatków, zasad rozliczeń z ZUS, korzystania z dostępnych programów i funduszy dedykowanych obecnym i przyszłym przedsiębiorcom);
  • doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, absolwentów oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie wyboru ścieżki kariery, badania predyspozycji zawodowych, pomocy w redagowaniu listów motywacyjnych i życiorysów;
  • brokering edukacyjny dla osób, które są zainteresowane wyborem i znalezieniem odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej;
  • szkolenia i warsztaty biznesowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców, szkolenia zawodowe, w tym przede wszystkim szeroka gama szkoleń i egzaminów spawalniczych;
  • szkolenia komputerowe; szkolenia interpersonalne, aktywizacyjne i inne z zakresu rozwoju własnego;
  • usługi informacyjne – informacje o zasadach pozyskiwania środków przeznaczonych dla przedsiębiorców i starterów , dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego (oferta banków i instytucji finansowych), oraz o innej tematyce przydatnej przedsiębiorcom

Klientami korzystającymi z usług Fundacji Gospodarczej są działające przedsiębiorstwa, osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą (tzw. starterzy),  osoby bezrobotne i poszukujące pracy, osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje, młodzież szkolna i absolwenci.  Istotnym elementem działalności Fundacji jest współpraca z władzami lokalnymi w celu przyczyniania się poprzez wspólne przedsięwzięcia do rozwoju regionu.