Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Najistotniejszym celem funkcjonowania PORP jest dostarczanie aktualnej i kompleksowej wiedzy pochodzącej z różnych dostępnych źródeł, która wspomagać będzie prowadzenie regionalnej polityki rynku pracy, edukacji oraz gospodarki Pomorza.

PSME skupia wiedzę o regionie poprzez integrowanie i koordynowanie działań monitoringowych i ewaluacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz poprzez współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w rozwój województwa.

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd województwa polityki regionalnej. Jest to dokument strategiczny, wyznaczający główne kierunki rozwoju regionu.