Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Człuchowskie Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

Człuchowskie Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie zaprasza na Powiatowe Targi Edukacji i Pracy, które odbędą się w dniu 22 marca 2019 r., w godz. 10.00-13.00 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Człuchowie.

VIII edycja Człuchowskich Powiatowych Targów Pracy i Edukacji to doskonała okazja  dla wszystkich osób poszukujących zatrudnienia lub zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy. Dla młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi zawodowej i edukacyjnej do zapoznania się z aktualną sytuacją i ofertami na rynku pracy. Natomiast dla pracodawców jest to niepowtarzalna szansa do pozyskania nowych kadr, poprzez bezpośrednią prezentację oferty i możliwość spotkania z potencjalnymi kandydatami.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie pod  patronatem Starosty Człuchowskiego. 

W trakcie wydarzenia organizowanego w ramach Targów  prezentować się będą:

  • firmy poszukujące pracowników ,
  • biura karier uczelni wyższych,
  • szkoły ponadgimnazjalne,
  • agencje pracy.

Istotnym elementem prezentacji jest włączenie takich instytucji jak:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku , Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy, Cech Rzemiosł Różnych, Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ,Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Komenda Policji, Straż Graniczna.

Program Targów Pracy i Edukacji

  • Symulacja rozmów kwalifikacyjnych;
  • Oferta edukacyjna uczelni wyższych  skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  • Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych  m.in. poprzez  pokaz zawodów dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych;
  • Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej przez Akademię Pomorską w Słupsku;
  • Spotkanie przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu człuchowskiego na temat regulacji prawnych w zakresie zatrudnienia młodocianych pracowników;
  • Spotkanie z pracodawcami organizowane wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku w ramach inicjatywy jaką jest Pomorskie wsparcie pracodawców: ”Cykl spotkań informacyjnych z pracodawcami dot. legalności zatrudnienia cudzoziemców”.

Szczegółowe informacje