Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Centrum Integracji Społecznej w Gdyni

Dodano: środa, 20 grudnia 2017

Centrum Integracji Społecznej w Gdyni Adres Partnera
ul. Energetyków 13A, 81-184 Gdynia

Adres strony WWW Partnera
http://www.bezdomnosc.org.pl/Podstawowe informacje o Partnerze

CIS jest jedną z placówek Towarzystwa Pomocy im. Św Brata Alberta koło Gdańskie.

Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

  • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych
  • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych
  • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą
  • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnym