Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 19 lipca 2021

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Adres Partnera

Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

Adres strony WWW Partnera

www.arp.gda.pl


Podstawowe informacje o Partnerze:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. działa na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza; pomaga przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym; inicjuje i wspiera przedsięwzięcia gospodarcze o znaczeniu regionalnym.

Główne cele:

  • wspieranie przedsiębiorczości;

  • wspomaganie władz samorządowych w realizacji polityki regionalnej;

  • wspieranie procesów inwestycyjnych;

  • obsługa środków pomocowych Unii Europejskiej;

  • promocja województwa pomorskiego;

  • inicjowanie i uczestnictwo w projektach współpracy międzynarodowej.