Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Zapraszamy na Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy - 30 listopada 2017

Dodano: czwartek, 16 listopada 2017

Zapraszamy na Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy - 30 listopada 2017

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy wspólnie z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. zapraszają na  Forum poświęcone rozwojowi kompetencji dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, mobilności na rynku pracy oraz integracji cudzoziemców

30 listopada b.r., Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, godzina 10.00 - 14.00.


 

Główna idea tegorocznego Forum – „Kadry dla pomorskiej gospodarki” – akcentuje potrzebę współpracy przedstawicieli samorządów lokalnych, pracodawców, związków zawodowych, agencji zatrudnienia, instytucji edukacyjnych, publicznych służb zatrudnienia i organizacji pozarządowych na rzecz zapewnienia kadr niezbędnych dla rozwoju regionu. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także do włączenia się w podjęcie działań zmierzających do większego rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego.

Forum koncentrować się będzie na dwóch obszarach tematycznych: rozwoju kompetencji dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz mobilności na rynku pracy i integracji cudzoziemców.

Prezentacje i debaty poruszać będą zagadnienia dotyczące pozyskiwania kadr dla pomorskich przedsiębiorstw, zwiększenia zaangażowania pracodawców w kształcenie ustawiczne pracowników, całożyciowego poradnictwa życiowego, relokacji pracowniczej, roli obcokrajowców w uzupełnianiu luk kadrowych i wyzwań, jakim jest integracja cudzoziemców.

Debatom towarzyszyć będą szkolenia dla pracodawców na temat pozyskiwania pracowników i komunikacji  z pokoleniem Y i Z oraz warunków zatrudniania cudzoziemców (uwzględniające zmiany, jakie w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wejdą w życie od 2018 roku).

Dla zainteresowanych dostępne będą stoiska informacyjne. Pod hasłem „Oferta instytucji dopasowana do potrzeb pracodawców” swoje usługi przedstawią zaproszone instytucje, m.in.: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku, Gdański Urząd Pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Szczegółowy program Forum

Nasi prelegenci i prowadzący

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny!

Osoby zainteresowane udziałem w Forum prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (POBIERZ)  i przesłanie go w terminie do 28 listopada 2017r. na adres forum_porp@wup.gdansk.pl

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (58) 32 64 892 lub (58) 32 64 886
Serdecznie zapraszamy!!!