Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Założenia partnerstwa

Dodano: wtorek, 10 grudnia 2019

Partnerstwo stanowi istotny element funkcjonowania Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Zgodnie ze swoją misją PORP dostarcza wiedzę o aktualnych zjawiskach i trendach na rynku pracy. PORP odpowiada na potrzeby informacyjne interesariuszy pomorskiego rynku pracy. Inspiruje partnerów do podejmowania jak najbardziej trafnych i nowatorskich inicjatyw na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej Pomorzan. Wykorzystuje w tym celu zarówno zasoby wiedzy posiadane w Obserwatorium, jak i te pozyskane od Partnerów czy też wypracowane wspólnie z nimi.

W zakresie dostarczania wiedzy PORP tworzy efektywną i trwałą regionalną sieć współpracy Partnerów umożliwiającą wspólne planowanie działań w zakresie badań, w tym ustalanie ich zakresu w celu zwiększenia użyteczności pozyskanej w ten sposób wiedzy. Współpraca zaangażowanych podmiotów/instytucji jest również istotna w zakresie upowszechniania wyników zrealizowanych badań i analiz, tak aby wykorzystywane były one w większym stopniu niż dotychczas.

Partnerstwo PORP ma charakter nieformalny, oparte jest przede wszystkim na sieciowaniu partnerów. Nowi partnerzy pozyskiwani są m.in. poprzez WUP Gdańsk i/lub partnerów PORP.