Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Wyższa stopa bezrobocia i mniej ofert pracy w grudniu

Dodano: środa, 30 stycznia 2019

Wyższa stopa bezrobocia i mniej ofert pracy w grudniu

W grudniu 2018 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 4,9% i w stosunku do listopada ubiegłego roku wzrosła o 0,1 pkt. proc. Nie zmienia to jednak faktu, że na tle kraju Pomorskie w dalszym ciągu pozostaje na czwartym miejscu pod względem stopy bezrobocia (ex aequo z województwem mazowieckim).Niższą stopę bezrobocia niż Pomorskie miały w grudniu 2018 r. trzy województwa: wielkopolskie (3,1%), śląskie (4,3%) i małopolskie (4,7%).

Począwszy od lipca, w którym odnotowano najniższą w historii województwa pomorskiego liczbę bezrobotnych i stopę bezrobocia, daje się zauważyć comiesięczny, nieznaczny wzrost liczby osób bezrobotnych w naszym województwie. W grudniu 2018 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Pomorskiem wyniosła 46,1 tys. osób. W porównaniu do listopada zeszłego roku, liczba bezrobotnych zwiększyła się o 1,7% (tj. o 761 osób).

Jeśli chodzi o wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, w grudniu 2018 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego  6,1 tys. ofert, tj. o 15,2% mniej  niż w miesiącu poprzednim. Spadek wolnych miejsc pracy dotyczył dwunastu powiatów w Pomorskiem, w pozostałych ośmiu powiatach odnotowano wzrost.

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją miesięczną o rynku pracy, województwo pomorskie - grudzień 2018.